There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

25. ročník soutěže STAVBA ROKU představuje stavby

Od června se na www.stavbaroku.cz prezentuje 52 staveb, z toho 5 objektů v zahraničí. Soutěží stavby různých velikostí i druhů – komerční, bytové i historické stavby, liniové, dopravní, průmyslové i úpravy veřejného prostoru. Odborná osmičlenná porota a Sbor expertů s 18 specialisty zahájili hodnocení s cílem vybrat stavby do druhého kola pro osobní návštěvu a následně nominaci 15 objektů na titul STAVBA ROKU. Nominace budou vyhlášeny 7. září a odstartováno hlasování veřejnosti. Slavnostní udílení 5 titulů a 12 Zvláštních cen proběhne 5. října v Betlémské kapli v Praze.

Soutěž STAVBA ROKU se neomezuje jen na architektonický pohled, ale hodnotí celkovou kvalitu stavby, výsledek přístupu a komplexní spolupráce investora, autora, projektanta, stavitele a dodavatelů. Žádné dílo se v ní v průběhu 25 let nesmělo objevit dvakrát,“ komentuje Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně odborné poroty, a doplňuje: „Prestiž kvality soutěže dokládá i to, že se tři stavby loňského ročníku utkaly o světovou cenu za architekturu, Cenu Mies van der Rohe. Letošní ročník tvoří reprezentativní průřez českého umění stavebnictví a architektury. První dojmy porotců a odborníků potvrzují velmi silný ročník úrovně kvality staveb a její nespornou vzestupnou tendenci.“

stae

Regionální rozložení přihlášených staveb koresponduje se stavební aktivitou na území. Nejsilněji je zastoupena Praha (20 staveb), i když tomu tak vždy nebylo, následuje Moravskoslezský kraj (6), Jihočeský kraj (5) a další. Soutěžící stavby jsou poměrně rovnoměrně rozděleny mezi rekonstrukce a novostavby. Mezi přihláškami staveb z ČR jsou kvalitativně zajímavé objekty s rozdílným účelem využití, jako projekt studentského bydlení, úpravy veřejného prostoru či rekonstrukce historických budov.
Mezi zahraničními stavbami je přihlášeno vodní dílo na Slovensku, polský komplex tří výškových budov nebo dálniční obchvat v evropském koridoru sever-jih.

Stavby budou posuzovány z různých úhlů pohledu kvality díla – dle investičního záměru, účelnosti, začlenění do okolí, architektury, efektivnosti aj.

Všechna přihlášená díla jsou prezentována na webu soutěže, na putovních výstavách po celé ČR, na půdě státních i městských institucí a také v tištěném a elektronickém katalogu, který je využíván jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.
U mediálních partnerů, ale i ve vysílání České televize již probíhá dlouhodobá prezentace soutěže STAVBA ROKU.
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Zdroj: tisková zpráva

Stavba-roku-2017-černé  • Sdílet: