There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Jak využívají vodu lidé v pražských domácnostech?

Sprcha nebo vana? Myčka nebo dřez? Jakým způsobem snižují Pražané spotřebu vody? Na tyto i jiné otázky odpověděl průzkum spotřebitelských návyků zákazníků Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Zajímavé je srovnání s průzkumem ve Velké Británii.

Průzkum v Praze

Průzkum, který byl v této podobě proveden vůbec poprvé, nám dovolil nahlédnout do zvyklostí pražských domácností a potvrdit určité dlouhodobé trendy ve spotřebě vody. Velmi potěšitelná je také informace, že 85 % Pražanů pravidelně pije vodu z kohoutku,“ shrnuje výsledky průzkumu RNDr. Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace Veolia ČR.

Podívejme se podrobněji na to, jak často používají lidé v Praze vodu při každodenním fungování.

Nádobí se myje v pražských domácnostech přibližně dvakrát denně – v dřezu 1,5 x denně a v myčce obden.
K mytí nádobí ve dřezu se nejčastěji uchylují starší lidé, menší domácnosti (tedy jednočlenné či dvoučlenné) a lidé bydlící v bytě. Myčku, kterou vlastní 49 % respondentů, naopak nejvíce používají mladší lidé a lidé žijící ve větších domácnostech nebo rodinných domech.
Pračka se v pražských domácnostech spouští průměrně 2-3 krát týdně, stejně často lidé vytírají podlahy a zalévají květiny.
Co se týče osobní hygieny, průměrně se Pražané sprchují jedenkrát denně a jedenkrát týdně se koupou ve vaně.

jkj

A jaká jsou nejčastější úsporná opatření v pražských domácnostech?

90 % dotazovaných používá pákové vodovodní baterie,
68 % pravidelně kontroluje těsnění vodovodních kohoutků,
68 % zavírá při mydlení rukou a čištění zubů vodu,
67 % zapíná myčku nebo pračku, až když jsou plné,
58 % používá WC STOP,
44 % myje nádobí v napuštěném dřezu.

Průzkum spotřebitelských návyků zákazníků Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) realizovala agentura IBRS v říjnu 2016.
Cílem výzkumu bylo zmapovat každodenní návyky Pražanů spojené se spotřebou vody. Agentura se ptala zhruba 500 lidí žijících v pražských domácnostech a výsledky následně přepočítala na celou pražskou populaci (tedy 580 000 domácností), čímž se dobrala k zajímavým číslům. Jen pro představu, každý den v pražských domácnostech proběhne 1 135 000 osprchování, 870 000 umytí nádobí ve dřezu a 215 000 praní v pračce!

Srovnání s průzkumem ve Velké Británii

Zajímavé srovnání lze najít s článkem Průzkum šetření vodou ve Velké Británii, kde například

u praní bylo nejvíce odpovědí měly 3 dávky týdně (22 %),
téměř polovina respondentů (46 %) vůbec nevlastní myčku nádobí.

Nejčastěji udávaný způsob úspory
vypínání kohoutku při čištění zubů (75 %),
těsně v závěsu bylo ze 74 % naplnění plné dávky pračky,
63 % si získalo sprchování místo koupání ve vaně.

klk

Na opačném spektru měla nejméně recyklace použité vody 14 %.
K průzkumu tehdy uvedl recenzent Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z Ústavu TZB, Fakulty stavební VUT v Brně: "Pokud srovnáme průměrné spotřeby vody v ČR (100 l na obyvatele a den) a Velké Británii (150 l na obyvatele a den), tak oproti ČR teče ve Velké Británii voda proudem. Otázkou je, kolik ze svého platu Britové na vodu vynakládají."

Vědí lidé, kolik vody denně spotřebují?

Škoda, že v nemůžeme porovnat odpověď, kdy téměř 41 % lidí v průzumu ve Velké Británii vůbec nemá tušení, kolik vody denně spotřebují.
"V ČR by výzkum zřejmě ukázal, že spotřebu vody sleduje více obyvatel než ve Velké Británii," uvedl v komentáři v loňském roce Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Bohužel, tato otázka zůstala po tomto průzkumu nezodpovězena.

tzb  • Sdílet: