There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Zahájení spolupráce s Národním centrem regionů

Národní stavební centrum zahájilo od listopadu 2013 odbornou spolupráci s Národním centrem regionů. Cílem této spolupráce je zajištění odborných garancí na vzdělávacích akcích, jejich spoluorganizace a další aktivity spojené s poradenstvím.

Národní centrum regionů, s.r.o. je moderní společnost, která považuje spolupráci s představiteli měst, obcí a krajů za nejdůležitější nástroj své komunikační strategie.  Národní centrum regionů s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí s celostátní působností, která je zaměřena na systém celoživotního vzdělávání a profesionalizaci úřadů a společností. Realizujeme vzdělávací, poradenskou, konzultační, projektovou a marketingovou činnost jak pro soukromé společnosti a instituce, tak neziskové organizace, školy, kulturní organizace a pro veřejnou správu.

Spolupracujeme na vývoji jednotlivých vzdělávacích programů s předními odborníky, zkušenými lektory, tvůrci legislativních norem a autory řady odborných publikací.

   • Sdílet: