There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Nová publikace: Otvory v panelových domech

 

V rámci Řada C - Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika právě vychází nová publikace s názvem Otvory v panelových domech.

Autoři publikace, Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.,  Ing. Jaromír Vrba, CSc. a Ing. Václav Honzík se v obahu publikace věnují nosným konstrukcím vícepodlažních panelových budov a dodatečnému zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov.

 

Stručný obsah:

1. Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov

     - základní charakteristiky vybraných panelových stavebních soustav

     - charakteristika nosného prafabrikovaného systému vícepodlažních budov

     - průzkum poruch, vad, zhodnocení stavebně technického stavu při dodatečném zřizování otvorů v nosné stěně

     - dodatečné zásahy do nosného systému panelových budov

2. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

     - volba výpočetního modelu nosné stěny

     - numerická analýza nosné stěny s dodatečně zřízenými otvory

     - doporučené zásady pro dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách

3. Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

     -zkušenosti a specifické vlastnosti panelových stěnových konstrukcí při zřizování dodatečně vkládaných otvorů

     - doporučené zásady a postup zřizování otvorů v nosných stěnách

     - statické posouzení panelových konstrukcí při dodatečném zřizování otvorů v nosných stěnách

4. Doporučený postup zřizování otvorů do 1000 mm v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách

     - popis vyšetřované konstrukce

     - metoda stěnového nosníku a rám s táhlem v panelu

     - otvory v paneu nad sebou, v jednom podlaží otvor rozšířen,  provedení otvoru přes spár panelu apod.

 

Publikaci můžete zakoupit v našem e-shopu za cenu 181 Kč.

 

otvory v bytech

   • Sdílet: