There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Konference Trvale udržitelná výstavba 2014

Dne 10. června 2014 proběhl v Brně ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj úspěšný 1. ročník konference s mezinárodní účastí TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2014. Generálním partnerem celé akce byla společnost Sika CZ, s.r.o. Cílem této konference bylo seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech stavebnictví a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. Součástí konference byly také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesly zde své zkušenosti.

V úvodní části konference zazněla vize České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj do roku 2050 z úst pana Ing. Petera J. Kalaše, viceprezidenta české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. V programu dále vyjádřil své stanovisko k trvale udržitelné výstavbě Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který nad akcí převzal odbornou záštitu. Následovaly další příspěvky významných institucí působících ve stavebnictví, jako je ČKAIT nebo aliance Šance pro budovy. Nechybělo také slovo děkana Fakulty stavební VUT v Brně, pana prof. Ing. Rostislava Drochytky, který na této konferenci představil výzkumné Centrum AdMaS.

Na konferenci byl představen nástroj pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov CESBA, projekty „Air House“ ČVUT v Praze a zahraniční projekt „Aktivní dům“ v Berlíně. Významnou částí programu konference tvořily příspěvky lektorů v rámci vzdělávacích kurzů EdUR – Edukace udržitelného rozvoje ve stavebnictví, které Národní stavební centrum připravovalo s nejvýznamnějšími experty již od roku 2011. Blíže k tomuto vzdělávacímu programu se dočtete v tomto čísle zpravodaje. Posluchači vyslechli témata o energeticky efektivních rekonstrukcích, přírodních principech, materiálech a soběstačnosti ve výstavbě, zelených střechách nebo využití srážkové a šedé vody v budovách. Již nyní se mohou těšit na další zajímavé příspěvky v příštím ročníku konference, který Národní stavební centrum spolu s partnery připravuje.

DSC00496x.jpg  • Sdílet: