There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

NSC na exkurzi v AdMaSu

Národní stavební centrum dne 11. června 2015 navštívilo moderní centrum vědy a komplexní výzkumnou instituci v oblasti stavebnictví - centrum AdMaS, které je součástí stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně a zjistilo možnosti spolupráce.

Projekt výzkumného centra AdMaS, které je součástí stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, se zaměřuje na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

Cíl centra AdMaS je zajistit aplikaci, aktuálních výsledků základního výzkumu, do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi (materiály s nižšími výrobními náklady, které by omezily negativní vlivy na životní prostředí od fáze výroby, cyklu používání až po ukončení životnosti materiálu).

Výzkumná infrastruktura
Centrum AdMaS disponuje moderním laboratorním zázemím se špičkovým vybavením s více než 250 přístroji v hodnotě téměř 300 milionů Kč.
Výzkumný komplex se skládá celkově ze čtyř objektů (tří laboratorních pavilonů a jedné testovací haly) o celkové ploše 5 372 m² (vč. laboratorních, skladovacích a kancelářských prostor). Výzkumné centrum je součástí rozsáhlého výzkumného komplexu, který je postupně budován v areálu Pod Palackého vrchem v Brně-Králově poli a Medlánkách v sousedství dalších vědeckých center (CEITEC, NETME), Jihomoravského inovačního centra, technologického parku Vysokého učení technického v Brně (Fakulta chemická, strojní, elektrotechniky, podnikatelská) nebo technologického inkubátoru VUT v Brně.

 Centrum je navrženo jako navzájem propojený celek sestávající ze dvou výzkumných programů:

 • Výzkumný program 1 s názvem "Vývoj pokročilých stavebních materiálů" se zaměřuje na dosažení nových výsledků v oblasti pokročilých trvanlivých stavebních materiálů a to jak vyvinutím nových materiálů, tak i zpracováním nových metod jejich destruktivního i nedestruktivního testování, a příslušných technických postupů a norem.
 • Výzkumný program 2 označený jako "Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií" se zabývá několika propojenými tématickými oblastmi. Hlavním cílem programu je návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu. V oblasti technologií je cílem programu vytvoření efektivních metod v diagnostice konstrukcí, identifikace a kvantifikace vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a u technologií v oblasti životního prostředí (např. vodního a odpadového hospodářství měst a obcí).

 Spolupráce

Centrum AdMaS úzce spolupracuje s významnými evropskými výzkumnými univerzitami (Univerzita Bauhaus ve Výmaru, Technická univerzita ve Vídni, Dánská technická univerzita) a vědeckými centry (BAM Federal Institute for Materials, Research and Testing, CSTB Scientific and Technical Construction Centre) a také s obdobnými centry v rámci nových členských a kandidátských zemí EU (Chorvatsko, Srbsko). Centrum podporuje vzájemnou mobilitu juniorských výzkumníků a studentů doktorského studia, zapojených ve významných národních i mezinárodních projektech, mimo jiné také v rámci projektu podporujícího vytváření excelentních mezioborových výzkumných týmů.Výzkumníci v Centru AdMaS se intenzivně podílejí na vývoji a změnách evropských norem. Spolupráce také probíhá s vědeckými i normalizačními institucemi se zaměřením na zajištění vysoké aplikovatelnosti výstupů, například při návrzích evropských normativních směrnic (tzv. eurokódů) pro navrhování konstrukcí z tradičních i moderních materiálů.

Přístrojové vybavení Centra AdMaS, výběr, veškerý přehled naleznete ZDE:

 • Univerzální měřící a diagnostický systém - akustická emise
 • Rastrovací elektronový mikroskop se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazení - Mikroskopická analýza mikrostruktury materiálu při extrémních zvětšeních.
 • RTG tomograf - Umožňuje nedestruktivně zkoumat i vnitřní strukturu vzorku.
 • Termogravimetr TGA/DSC - Stanovení obsahu jednotlivých složek v hodnoceném materiálu.
 • Plynová adsorpce BET - Nova 3200e - Zjištění měrného povrchu, BJH velikosti pórů a adsorpčních a desorpčních isoterm.
 • QUV/Spray/RP - Fluorescenční systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem UV záření
 • Q-SUN XE3HS - Xenonový systém pro urychlené stárnutí materiálů vlivem umělého slunečního záření
 • Aramis - optická analýza prostorové deformace - Dvoukamerový systémem ARAMIS firmy GOM, umožňuje získat detailní informace o vývoji poškození a rozvoji trhlin v průběhu zatěžování. To je důležité pro získání představy o chování materiálu a v další fázi pro validaci počítačového modelu a kalibraci jeho parametrů.
 • Letecký laserový skener - LiDAR - Letecký laserový skener slouží pro pořizování prostorových dat o území.
 • Georadar - Georadar "vidí" do pevných látek. Materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Je to nedestruktivní měřící metoda. Měření se provádí většinou z povrchu země. Naměřená data se ihned převádí na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření.
 • UV / VIS / NIR Spektrometr Lambda 1050 - Přístroj slouží pro měření pohltivosti materiálů v oblasti UV až IR. Dále je možné provádět měření složení materiálů na základě pohltivosti spekter v roztocích.

Financování
Centrum AdMaS vzniklo díky finanční podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, konkrétně prioritní osy 2, ze kterého získalo dotaci ve výši 818 milionů Kč (695 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 123 milionů Kč ze státního rozpočtu ČR).

Realizace projektu byla zahájena po obdržení dotace v roce 2011. V letech 2012 až 2014 probíhá výstavba centra, jehož plný provoz bude zahájen počátkem roku 2015. V roce 2015 bude Centrum AdMaS zaměstnávat 183 zaměstnanců, z nichž 152 pracovních míst budou zastávat vědečtí pracovníci.

Národní stavební centrum by touto cestou chtělo poděkovat za pozvání a za možnost nahlédnout do vědecko-výzkumných tajů Centra AdMaS. 

Fotogalerie

DSCN3496-c vizualizace-nadhled-m-1

Kontakt

Centrum AdMaS

Fakulta stavební
Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 139
612 00 Brno

Telefon: +420 541 148 011, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 http://www.admas.eu/o-projektu/

 Zdroj: http://www.admas.eu/o-projektu/ • Sdílet: