There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Výstup z projektu Rekonstrukce trochu jinak

 

NSC logo CPD

 

 ÚVOD A CÍLE PROJEKTU

 

Projekt „Navrhování rekonstrukcí trochu jinak“ vznikl ze společné spolupráce Centra pasivního domu a Národního stavebního centra. Hlavním cílem bylo pomoci s návrhem rekonstrukce domů, aby proběhla co nejlépe z pohledu energetické a ekonomické efektivnosti. Ve výsledku tak vznikají důležité příklady nejlepší praxe, které dnes v České republice chybí.
Během čtyř navazujících workshopů pro různé fáze projektové dokumentace (studie, DSP, DPS - stavební část a DPS - část TZB) zkušení oponenti pomáhali svými připomínkami k optimalizaci projektů. Během roku se podařilo „vyladit“ projekty dvou zajímavých objektů pro bydlení - rodinného domu v Sedlešovicích u Znojma a bytového domu v Brně. Výstupy z workshopů mají sloužit při navrhování dalších projektů pro rekonstrukce domů, proto byl při výběru zapojených projektů kladen velký důraz na jejich opakovanou využitelnost na dalších rekonstrukcích budov.
Tento výstup projektu je kompilátem nejdůležitějších informací z workshopů a má sloužit jako inspirace pro běžnou praxi. Nebylo cílem vytvořit komplexní návod jak na renovace, proto neobsahuje vysvětlení, jak pasivní dům nebo jeho prvky používané při kvalitních renovacích fungují, ani neobsahuje detailní popis principů nízkoenergetického stavění. Tomu jsou věnované jiné publikace, které jsou k zakoupení nebo i volně dostupné na stránkách Centra pasivního domu. Na vybraných příkladech jsou zde ukázány možnosti návrhu renovací, s maximálním využitím potenciálu úspor, ale zároveň s ohledem na uživatelský komfort a samozřejmě ekonomiku řešení. Věříme, že tyto zajímavé příklady poslouží jako inspirace pro Vaše velice úsporné a uživatelsky příjemné renovace. 
Správné rozhodnutí na začátku je nejdůležitější.
Kromě technických informací a inspirace pro další podobné projekty je záměrem přispět ke kva-litnějšímu zadávání zakázky. Rozhodovacímu procesu a kvalifikovanému zadání investora je stále bohužel věnovaná velmi malá pozornost. Přitom se jedná o nejdůležitější bod při výstavbě nových budov a není tomu jinak i při renovacích stávajících budov. Směrování projektu, udělené zadáním investora v prvotní fázi, neboli příkazy (dle terminologie nového občanského zákoníku), již nedovolí velký odklon v navazujících fázích projektu. Zadání obsahuje cíle, předpokládaný objem prací, rozpočet a z toho plynoucí výběr zpracovatele projektové dokumentace, tvorbu studie a dalších navazujících fází projektu. Informovanost investora je zde zásadní, protože jen když máme objektivní informace o možnostech, můžeme se kompetentně rozhodnout. Již v této fázi lze určitě doporučit konzultace nezávislých odborníků nebo zajištění vhodného technického dozoru stavebníka, který jej bude jako technický rádce provázet celým projektem. Obzvlášť důležitá je práce s motivací klienta při použití technologií pasivního domu, na které nejsou lidé ještě zvyknuti a provází je proto časté diskuze a obavy. Existuje více možností jak přesvědčit investory a mezi ty nejúčinnější určitě patří reálné zkušenosti a praktické ukázky, příklady a realizace. Příklady dobré praxe, spokojení uživatelé a fungující jednoduchá technologie jsou bez nadsázky tím nejdůležitějším, co pomáhá při správném rozhodování klienta. I proto vznikl tento projekt, který má za cíl vytvořit právě takové ukázky nejlepší praxe.

 

Zapojené projekty

 

Budovy pro bydlení zastupuje v projektu rodinný dům v Sedlešovicích, bytový dům v Brně a přestavba učiliště v Dubňanech na bytový dům. Jako stavba veřejného vybavení se do projektu zapojila základní škola v Rostěnicích-Zvonovicích a zdravotní středisko v Horní Lidči. Na začátku projektu byl předpoklad, že nebudeme muset skoro vůbec pracovat s motivací klienta, protože už svým přihlášením prokazují své rozhodnuti jít do těch nejefektivnějších řešení, která jsou při dnešním stavu techniky k dispozici. Nebylo tomu tak. Jak se ukázalo u sdruženého vlastnictví bytového domu nebo u spolupráce s veřejnou správou, je nutné pracovat zejména s motivací investora a tomu přizpůsobit technická řešení. Naopak u objektů v soukromém vlastnictví jsou investoři často dobře informovaní a rozhodnuti využít kvalitní opatření, jen není úplně jasné, které jsou pro daný účel nejvhodnější a jak je přesně zakomponovat do stávajícího objektu. Zde se proto směřování projektu diferencovalo u rodinného domu a bytového domu v Dubňanech na technickou stránku řešení a vhodnost koncepce, u bytového domu v Brně, školy a zdravotního střediska zas na výběr nejvhodnějších a nejprosaditelnějších opatření včetně důsledné argumentace pro „správné rozhodnutí“ investora. 
Zejména u rekonstrukcí nejde pouze o dosažení úspor energie a navýšení kvality vnitřního pro-středí za každou cenu, ale hlavně o posouzení a výběr těch cenově nejefektivnějších opatření. Proto při každém workshopu spolupracovalo pět oponentů, kteří svými zkušenostmi přispívali k optimalizaci návrhu. Tento dokument se postupně po jednotlivých workshopech a fázích projektu rozrůstal o další informace a doporučení pro praxi.

 

a.png

A. RD Nový Šaldorf - Sedlešovice
Projekce: Ing. Arch. Lucie Weissová
Měrná potřeba tepla na vytápění: 
Současný stav: 193 kWh/(m2a) dle PHPP
Projekt: 34 kWh/(m2a) dle PHPP 
Úspora: 82 %
Použitá opatření: Změna architektury, dostavba 2.NP z masivních dřevěných panelů, zateplení konstrukcí s řešením tepelných vazeb, výměna oken, instalace VZT s rekuperací tepla, výměna zdroje tepla

B.jpg

B. Bytový dům Gallašova, Brno
Projekce: Ing. Michal Hučík
Měrná potřeba tepla na vytápění: 
Současný stav: 375 kWh/(m2a) dle PHPP
Projekt: 69 kWh/(m2a) dle PHPP 
Úspora: 81 %
Použitá opatření: Zateplení konstrukcí s řešením tepelných vazeb dle možností památkově chráněných pavlačí, výměna oken, instalace VZT s rekuperací tepla

C.png

C. Základní škola Rostěnice-Zvonovice
Projekce: Projekční kancelář Janečkovi
Měrná potřeba tepla na vytápění: 
Současný stav: 250 kWh/(m2a) dle PENB
Projekt: 39 kWh/(m2a) dle PHPP 
Úspora: 84 %
Použitá opatření: Pasivní střešní nástavba, zateplení kon-strukcí s řešením tepelných vazeb, výměna části oken, dořešení detailu osazení stávajících, instalace VZT s rekuperací tepla, úprava otopného systému

D1.png

D. Zdravotní středisko a byty v obci Horní Lideč
Projekce: Ing. Arch Pavel Koláček
Měrná potřeba tepla na vytápění: 
Současný stav: min. 270 kWh/(m2a) 
Projekt: cca 30 kWh/(m2a) 
Úspora: 89 %
Použitá opatření: Změna vnitřních dispozic bytů, bezbariero-vý přístup, zateplení konstrukcí s řešením tepelných vazeb, výměna oken, instalace VZT s rekuperací tepla, úprava otopného systému

D2.jpg

D. Přestavba bývalého hornického učiliště v Dubňanech na bytový dům 
Projekce: Ing. Michal Mázl, Ing. Z. Kaňa
Měrná potřeba tepla na vytápění: 
Současný stav: min. 250 kWh/(m2a) 
Projekt: 13 kWh/(m2a) dle PHPP 
Úspora: cca 95 %
Použitá opatření: Změna vnitřních dispozic bytů, zateplení konstrukcí s řešením tepelných vazeb, výměna oken, instalace VZT s rekuperací tepla, výměna zdroje tepla a úprava otop-ného systému

 

Výstup z projektu je ke stažení: 

 

download.png

 

Pro začátek stahování klikněte na obrázek.

 

 

 

Projekt „Navrhování rekonstrukcí trochu jinak“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.04/05.0021) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt realizujeme s partnerem Centrum pasivního domu.

 

logolink

 

NSC logo CPD


  • Sdílet: