There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Požadavky na ekodesign větracích jednotek

Od začátku roku 2016 vstoupí v platnost požadavky na ekodesign větracích jednotek dle Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Toto nařízení v českém jazyce je již delší dobu k dispozici a má zcela zásadní vliv na výrobu, návrh i osazování větracích a klimatizačních jednotek. Větrací a klimatizační jednotky uvedené na trh od roku 2016 musí splňovat požadavky tohoto nařízení a být souladu s ním i označeny. Tyto požadavky výrazně ovlivňují návrh větracích jednotek. V porovnání se stávající praxí budou jednotky vyrobené v souladu s tímto nařízením větší a musí mít vysoce účinné zpětné získávání tepla.

Nařízení povoluje určité výjimky a vzhledem ke komplexnosti nařízení na jedné straně a rozmanitosti typů a uplatnění klimatizačních a větracích jednotek na straně druhé vznikají určité nejasnosti a objevují se různé interpretace jednotlivých částí nařízení. Další problémy se ukazují při projekci a dodávkách nových staveb, které jsou k přelomu roku 2015/2016 v různém stupni rozpracovanosti. Problematika se tedy týká nejen výrobců, ale i projektantů a dodavatelských firem.

Jednou z klíčových organizací, která sdružuje výrobce vzduchotechniky v Evropě je EVIA (European Ventilation Industry Association). Toto sdružení nejen zastupuje výrobce při jednání s orgány Evropské unie, ale snaží se i ve spolupráci s těmito orgány vysvětlovat a precizovat vlastní nařízení. Bohužel toto nařízení (jako ostatně každý zákon) obsahuje mnoho nejasných bodů, a to jak z pohledu legislativních, tak i technických.
A právě některá z nich se pokusil vysvětlit vydaný dokument EVIA ze 13. 10. 2015 „EVIA Guidance on Ecodesign requirements for ventilation units“ (EVIA pokyny – Požadavky na ekodesign větracích jednotek).

 Celý článek ZDE.

 Zdroj: http://vetrani.tzb-info.cz/13613-pozadavky-na-ekodesign-vetracich-jednotek

   • Sdílet: