There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Soutěž stavba roku 2016

 111

Soutěž Stavba roku se koná již od roku 1992 a organizuje ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Záštitu jí poskytují prezident České republiky, předseda Senátu, rektor ČVUT v Praze, řada ministrů a dalších institucí a osobností. Jejím cílem je podpora kvalitních realizací staveb a ocenění společného úsilí stavebních investorů, projektantů a dodavatelů. Zdařilé stavby jsou pak každoročně prezentovány odborné i laické veřejnosti jako přední díla českého stavitelství a architektury. 

O co se soutěží

Soutěž se snaží postihnout co nejširší spektrum stavebních prací, a proto mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla. Ze všech přihlášených staveb pak odborná porota vybere 15 finalistů, z nichž pak pět vítězů získá nejvyšší titul Stavba roku 2016. „Architektonická díla napříč kategoriemi jsou často nesouměřitelná, nepopiratelná kvalita návrhu a provedení je ovšem poznatelná i na pracích různého rozsahu. Díky tomuto způsobu hodnocení mohou být vítězi se stejnou hodnotou například stavby hotelu, výzkumného centra, rodinného domu nebo nově rekonstruované náměstí. Zároveň se ale mohou titulem Stavby roku 2016 pyšnit i zástupci jedné kategorie. Rozhodujícím měřítkem je kvalita,“ vysvětluje člen poroty Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana.

Kromě pěti hlavních cen budou ale jako každý rok oceněny i výjimečné stavby, které získají zvláštní ceny. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství uděluje cenu za zpracování stavby pomocí BIM. Dále se chystá cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu. Udělen bude také titul Zahraniční stavba roku 2016 a Urbanistický projekt roku 2016. Zvláštní kategorií pak bude volba nejlepší stavby širokou veřejností, která bude mít možnost o svém favoritovi hlasovat prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz a to v období od září do října 2016.

Kdo se může přihlásit

Soutěž je určena stavbám realizovaným na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena jakákoliv stavební díla bez omezení roku jejich výstavby či rekonstrukce, která byla dokončena a uvedena do provozu nebo zkolaudována nejpozději do konce května roku 2016. Do stejného data musí být podána i přihláška do soutěže.

Zúčastnit se však mohou i stavby realizované mimo území České republiky. Investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem technologie, která byla na stavbě použita, však musí být v takovém případě česká firma, která se přihlašuje do soutěže se souhlasem zahraničního partnera. I v tomto případě musí být soutěžní stavba dokončena i přihlášena do 31. května 2016. Přihlášku lze stáhnout na stránkách soutěže.

Mezi loňskými vítězi byla základní škola, národní kulturní památka i most

O pestrosti soutěže svědčí i vítězné stavby z loňského roku. Titul Stavba roku 2015 získal projekt Bolt Tower v Ostravě – nástavba vysoké pece č. 1, realizace zpřístupnění a nového využití NKP Hlubina v Ostravě, dostavba základní školy v Dobřichovicích, Komenského most v Jaroměři a podzemní komplex v severní části Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi.

Všechny vítězné stavby se mohou pyšnit čestnou plaketou s označením Stavba roku 2015.

V Ostravě byly plakety slavnostně odhaleny 20. listopadu 2015 za účasti pana Jana Světlíka, investora stavby a generálního ředitele společnosti Vítkovice, a krajského náměstka Ivana Strachoně. Základní škola v Dobřichovicích se může čestnou plaketou pyšnit od 11. února 2016. Plaketu zde slavnostně odkryly Radomíra Sedláková, předsedkyně poroty soutěže Stavba roku a Petra Miškejová, manažerka soutěže. Této slavnostní události se také zúčastnili starosta města Dobřichovice pan Petr Hampl, senátor Jiří Oberfalzer a místopředseda ODS pan Martin Kupka. Zatím poslední odhalená plaketa zdobí Komenského most v Jaroměři. Byla odhalena 21. března 2016 za účasti pana Jana Fibigera, předsedy správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Pavla Křečka, předsedy ČKAIT a starosty Jaroměře pana Jiřího Klepsy, který celou akci organizoval a moderoval.

778881228243

 

Součástí soutěže stavba roku jsou ještě dvě další kategorie.

Přihlaste svůj projekt do soutěže Urbanistický projekt roku 2016

V rámci 24. ročníku prestižní soutěže Stavba roku byla vyhlášena také zvláštní kategorie Urbanistický projekt roku 2016. Cílem této soutěže je přivést pozornost k tématu urbanismu a územního plánování, upozornit na tuto významnou součást územní a investiční přípravy a povzbudit zadavatele i zpracovatele urbanistických koncepcí v jejich práci. Veřejná přehlídka soutěžních projektů zároveň umožňuje prezentaci těchto prací a vzorových příkladů nejlepších projektů v České republice. Přihlášeny mohou být veškeré projekty, které jsou připravené pro území České republiky, územně plánovací dokumentace krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů, nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství.

Přihlašovací formuláře, pravidla soutěže, přihlášku a registraci najdete na webu www.stavbaroku.cz.

Termín přihlášek a dodání podkladů je čtvrtek 30. 6. 2016!

8. ročník soutěže udílení Známek kvality: výrobek – technologie pro stavitelství a architekturu

Známka kvality je prestižní nezávislé prověření výrobků a technologií, které zákazníkům usnadňuje výběr a pomáhá lépe se orientovat v jinak pestré a hojné nabídce stavebního zboží.

Pro samotné výrobce jde o prestižní odborné ocenění jejich práce a potvrzení kvality a spolehlivosti výrobku/technologie, které pak mohou svým zákazníkům prezentovat viditelným označením – Známkou kvality. Její místo je ve firemním katalogu, v časopisech, na výstavách i na obalu  daného produktu. Všude slouží jako signál pro zákazníky, že mají před sebou prověřený výrobek.

Na udělování Známek kvality spolupracuje řada vysoce odborných a respektovaných oborových institucí, které zajišťují garanci kvalitní a nezávislé poroty. Vedle Nadace ABF jsou to také Asociace inovačního podnikání ČR, ČKAIT, Stavební fakulta ČVUT v Praze, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svaz zkušeben pro výstavbu.

Porotu tvoří skupina odborníků, kteří se věnují hodnocení stavebních výrobků a technologií na profesionální úrovni. Letos porotě předsedal Petr Kučera, předseda Svazu zkušeben pro výstavbu. Záštitu Známce kvality udělila ministerstva průmyslu a obchodu, životního prostředí a pro místní rozvoj ČR.

Výrobky a technologie jsou posuzovány na základě své technické a inovační úrovně, naplnění normových požadavků a požadavků na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Posuzována je rovněž původnost a design.

Více na www.stavebnivyrobekroku.cz

   • Sdílet: