There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Poslední možnost přihlášení do soutěže Stavba roku 2016

 

Soutěž Stavba roku se koná již od roku 1992 a organizuje ji Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Záštitu jí poskytují prezident České republiky, předseda Senátu, rektor ČVUT v Praze, řada ministrů a dalších institucí a známých osobností. Jejím cílem je podpora kvalitních realizací staveb a ocenění společného úsilí stavebních investorů, projektantů a dodavatelů. Zdařilé stavby jsou pak každoročně prezentovány odborné i laické veřejnosti jako přední díla českého stavitelství a architektury. 

Co lze tímto oceněním získat

Kromě pěti hlavních cen budou ale jako každý rok oceněny i výjimečné stavby, které získají zvláštní ceny. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uděluje cenu stavbě financované ze státního rozpočtu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví oceňuje nejlepší investorský záměr, časopis Stavitel nejlepší stavební detail a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství uděluje cenu za zpracování stavby pomocí BIM. Dále se chystá cena primátora za přínos pro hlavní město Prahu a cena Státního fondu rozvoje bydlení za podnětnou bytovou stavbu. Udělen bude také titul Zahraniční stavba roku 2016 a Urbanistický projekt roku 2016. Zvláštní kategorií pak bude volba nejlepší stavby širokou veřejností, která bude mít možnost o svém favoritovi hlasovat prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz a to v období od září do října 2016.

Kdo se může přihlásit

Soutěž se snaží postihnout co nejširší spektrum stavebních prací, a proto mohou být přihlášeny stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby i specifická stavební díla. Ze všech přihlášených staveb pak odborná porota vybere 15 finalistů, z nichž pak pět vítězů získá nejvyšší titul Stavba roku 2016. Soutěž je určena stavbám realizovaným na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena jakákoliv stavební díla bez omezení roku jejich výstavby či rekonstrukce, která byla dokončena a uvedena do provozu nebo zkolaudována nejpozději do konce května roku 2016. Do stejného data musí být podána i přihláška do soutěže. Zúčastnit se však mohou i stavby realizované mimo území České republiky. Investorem stavby, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem technologie, která byla na stavbě použita, však musí být v takovém případě česká firma, která se přihlašuje do soutěže se souhlasem zahraničního partnera. I v tomto případě musí být soutěžní stavba dokončena i přihlášena do 31. května 2016. Přihlášku lze stáhnout na stránkách soutěže.  • Sdílet: