There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Vysoce odolný nátěr ochrání vaši fasádu nejen proti plísním a řasám

 Fasádní nátěr weber. ton bio se zvýšeným obsahem biocidního prostředku je připravený k přímému použití, se systémovou penetrací silikonovým podkladním nátěrem G500. Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo, vysoce hodnotné pigmenty, silikonová disperze, akrylátová disperze a zvýšený obsah biocidního prostředku. Proto je ideálně použitelný v místech zvýšeného rizika biotického napadení fasády.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Všeobecné požadavky na podklad
Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty a omítky a beton. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé (týká se především nových a vyspravovaných minerálních, břízolitových a štukových omítek). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také tenkovrstvé omítky.

Rovnost podkladu
Podklad musí být dostatečně rovný, veškeré nerovnosti a nedostatky fasádní nátěr pouze kopíruje. Při přetírání strukturovaných omítek může velmi mírně ovlivnit strukturu omítky.

Podkladní nátěr
K penetraci podkladu se používá silikonový podkladní nátěr ředěný v poměru 1:1 čistou vodou. Zjednodušenou formou penetrace je použití 1 dílu weber.ton.bio ředěného 2 díly čisté vody.

Ředění
Fasádní hmota je připravena k přímému použití. V případě potřeby (především při nanášení na tenkovrstvé a strukturované omítky) je možné první vrstvu nátěru ředit do 5 % čistou vodou. Druhá krycí vrstva se naředí maximálně 2 % vody.

Nářadí
Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění
Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním.

Barevné odstíny
Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25. Některé odstíny mají příplatek podle aktuálně platného ceníku. Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

Spotřeba m2
Na hladký povrch 0,40 kg/m2, na hrubý povrch 0,65 kg/m2.

Balení
V 5 a 25 kg PE obalech.

Aplikace

01 Příprava

01 Příprava - Penetrace se provádí vodou ředěným podkladním
nátěrem weber.podklad A, zpravidla
1 den předem.

 Penetrace se provádí vodou ředěným podkladním nátěrem weber.podklad A, zpravidla 1 den předem.

02 Aplikace

02 Aplikace - Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně
promíchat míchadlem do homogenní konzistence,
případně dle doporučení doředit čistou
vodou.

Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou.

Fasádní nátěr se nanáší na dostatečně zaschnutý
podkladní nátěr běžným postupem
fasádními válečky nebo malířskou štětkou (resp.
stříkáním) ve dvou vrstvách. Nanesený materiál
nesmí před napojením zavadnout. První vrstva
se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému
roznesení hmoty po povrchu. Ucelené
plochy provádět bez přerušení.

Fasádní nátěr se nanáší na dostatečně zaschnutý podkladní nátěr běžným postupem fasádními válečky nebo malířskou štětkou (resp. stříkáním) ve dvou vrstvách. Nanesený materiál nesmí před napojením zavadnout. První vrstva se nanáší do kříže tak, aby došlo k rovnoměrnému roznesení hmoty po povrchu. Ucelené plochy provádět bez přerušení.

Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního
nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou
24 hodin. Musí se aplikovat pouze v jednom
směru. Do již zavadnuté plochy se nelze vracet
a dodatečně ji upravovat.

Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s technologickou přestávkou 24 hodin. Musí se aplikovat pouze v jednom směru. Do již zavadnuté plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat.

03 Přechody odstínů

03 Přechody odstínů - Přechody barev a odstínů v jedné ploše je
možné vytvářet pomocí pásky (viz strany „Problémy
a Weber řešení“).

Přechody barev a odstínů v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky (viz strany „Problémy a Weber řešení“).

Zdroj: www.estav.cz

   • Sdílet: