There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Sláma – z pole do moderní stavby

 Sláma je v soudobém stavitelství používána okrajově a zejména v rámci svépomocné výstavby. Přestože jsou pozitivní vlastnosti slámy jako stavebního materiálu již dlouho dobře známy, nezískala si zatím širší důvěru stavebníků ani projektantů. Stavební firmy s ní zatím pracovat nedovedou a na pověsti nepřidává ani řada mýtů, které se s tímto materiálem pojí.

Sláma je ve své podstatě odpadový zemědělský produkt, kterého u nás na polích každoročně zbývá přibližně dva milióny tun. Pokud sklizeň proběhne za příznivých klimatických podmínek a je dodrženo několik jednoduchých pravidel, získáme množství již hotového přírodního izolantu. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí 0,045 – 0,068 W/m2K a závisí zejména na vlhkosti a hustotě materiálu.

Vzhledem k nevýhodám, které se pojí se slámou ve formě klasických balíků, se objevují pokusy vytvořit profesionální stavební produkt, který by oslovil mnohem širší skupinu stavebníků. Jednou z cest je příprava individuálních celostěnových panelů. V této podobě se již jedná o produkt stejnoměrných vlastností poskytující určité záruky. Panel je certifikován a vyráběn s velkou přesností v halách, celý proces je tak mnohem méně závislý na počasí. Pochopitelně je důležité dbát na podmínky a kvalitu slámy při sklizni – musí být čistá, suchá a zlatavé barvy, poté ji lze skladovat a zpracovávat několik let.

Na trhu již existuje více typů panelů vyráběných odlišnými způsoby. Některé firmy pracují s většími rozměry a na stavbě je tak potřeba těžká zvedací technika, jiné produkují panely takové velikosti, aby manipulace mohla probíhat ručně. Velikost panelu je v tomto případě modul, se kterým je dobré pracovat již při architektonickém návrhu. Vyhneme se tak atypickému řešení, které stavbu zbytečně prodražuje. Cena takového panelu je srovnatelná s cenou sendvičové konstrukce nízkoenergetické dřevostavby s kvalitními přírodními izolanty, jako jsou vlna, konopí nebo dřevovlákno.

Více informací se dozvíte ZDE.

13  • Sdílet: