There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Konference TZB-info: Požární bezpečnost staveb

Název akce: Požární bezpečnost staveb
Druh akce: konference
Pořadatel: portál TZB-info ve spolupráci s ABF, a.s., konference je součástí doprovodného programu veletrhu For Arch
Datum konání: 21.9.2016
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9
Vložné: Vložné A - členové státní správy, IFMA CZ a ČKAIT - 750 Kč bez DPH
               Vložné B - ostatní 1200 Kč bez DPH
               součástí vložného je vstup na veletrh FOR ARCH PRAHA 2016 a materiály ke konferenci  

             014259o8        014259o9

O konferenci

TZB-info spustilo v roce 2016 na svých stránkách projekt Požární bezpečnost, který seznamuje s novinkami v normách na požární ochranu staveb. Vedle stavebního řešení se zajímá i například o větrání – odvod tepla a kouře, požární vodovody, bezpečnostní prvky výtahů apod. Jde nejen o technické řešení jako takové, ale i o provoz těchto technických systémů tak, aby informace zapadaly do oboru facility management. Po letošní akvizici portálu ORSEC, který se tradičně zabýval elektrickou požární signalizací, zabezpečením osob a budov se téma Požární bezpečnost na TZB-info dále rozšiřuje.

To vše dohromady organizátory přivedlo k myšlence uspořádat konferenci na téma Požární bezpečnost, kde by se mohli setkat odborníci napříč obory. K tomu chtejí využít jak odbornost TZB-info a tradici konferencí portálu ORSEC, tak zároveň půdu veletrhu FOR ARCH, který se koná v září v Praze.

Připravovaná témata

Na stavu vnitřního prostředí budov, ale také na jejich funkčním i uživatelském standardu se podílí pestrá mozaika profesí. Známe jejich jednotlivé požadavky, představy, limity – dovedeme si představit také jejich vzájemná úskalí?

Jak k požární bezpečnosti v kombinaci s technikou zajišťující provoz budov přistupují jednotliví specialisté? Jak je požární bezpečností limitována estetická představa architekta? Jaké informace potřebuje odpovědný projektant? Jak se v posledních letech změnily představy developerů a investorů v realizaci TZB a zajištění požární bezpečnosti? Jaká je role odpovědných osob nejen Hasičského záchranného sboru? Jak moc se může lišit instalace systémů aktivní požární ochrany (elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení) u budovy historické hodnoty a moderního datového centra? Ale hlavně, jaké jsou aktuální právní předpisy a technické normy, které je povinen dodržovat provozovatel?

Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají a jsou blízké Vaší profesi, tak právě Vám je určena konference „Požární bezpečnost budov“, která se koná dne 21. září v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2016.

Blok I - Komplexní činnost v oblasti požární bezpečnosti

- Komplexní činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb, stavební prevence v rámci povolování staveb, ale i kontrolní činnost státního požárního dozoru v rámci kolaudačních prohlídek a provozu staveb a zjišťování příčin požárů.
- Pasivní a aktivní požární ochrana historických objektů.
- Plánované koncepční změny požárního kodexu v ČR, tj. normy řady ČSN 73 08xx a návrhové normy řady ČSN EN (Eurokódy) / Určení vnějších vlivů a jeho vztah k vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby.

Blok II - Stavební konstrukce a technické systémy

- Aspekty navrhování plynových hasících zařízení a jejich součinnost se systémy EPS.
- Protipožární nátěry a stavební konstrukce z požárního hlediska, nové požadavky na zateplovací systémy a utěsnění prostupů.
- Integrita chráněného prostoru - vybavení a provedení únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla, prvky „neviditelné“ požární detekce, požární videodetekce, speciální hlásiče, hlasové evakuační systémy, nouzové osvětlení, elektromechanické zámky a elektrická požární signalizace.
- Elektrické instalace z pohledu požární bezpečnosti, elektrické rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, kabelové trasy a rozvody na únikových cestách.

Blok III - Požární prevence jako součást systému

- Periodické kontroly provozuschopnosti, zkoušky činnosti, koordinační funkční zkoušky - orientace ve výše uvedených zkouškách a kontrolách, periodicita provádění, nutné náležitosti výsledných protokolů.
- Je konvenční protipožární ochrana IT dostatečná?
- Novinky v požárním bezpečnostním řešení, moderní trendy v oblasti požární detekce.
- Ochrana technologických zařízení před požárem.
- Požárně bezpečnostní řešení jako základní dokument projektu stavby.
- Zařízení pro potlačení požáru.

ZDE můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku

014259o2

   • Sdílet: