There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Zpracování dat RPAS a jejich využitelnost ve stavebnictví

V současné době existuje pro tzv. „drony“ několik užívaných zkratek. Starší UAV či UAS se poměrně vžily, novější a přesnější výraz RPAS (remotly piloted aircraft system) je sice složitější, ale lépe vystihuje vlastní zařízení, tj. jedná se o dálkově pilotovaný prostředek, za jehož provoz existuje zodpovědná osoba.

Využití RPAS („dronů“)

Využití RPAS je závislé na jeho typu, charakteru snímaného objektu či plochy a právních předpisech. Okřídlené systémy jsou vhodnější pro kolmé snímkování či tvorbu videa, hodí se na větší oblasti a jejich uplatnění je zejména při mapovacích technologiích a monitorování větších oblastí. Multirotorové systémy mohou pomalu oblétat objekty, „viset“ ve vzduchu nad určitým bodem a vzhledem k letové výdrži se hodí na menší oblasti a stavební objekty. Legislativa platí pro oba typy stejná. Levné typy RPAS jsou nejčastěji využívány pro tvorbu videa nad daným územím.

Programování letu a zpracování dat

Významnou součástí celého procesu využití RPAS je samozřejmě zpracovatelský a řídící software. Toho je dnes mnoho druhů, logicky různé kvality, ceny, výkonnosti a přesnosti výsledků. Zde je nutno dělit software na ovládání RPAS a provedení samotného snímkového letu a software pro zpracování obrazových dat.

Pro plánování letu je vhodné využít firemní software, dodávaný s profesionálním systémem, kupř. eMotion od SenseFly k RPAS EBee. Ten vyniká jednoduchým použitím a skutečně profesionálním přístupem k mapovacím pracím s RPAS. Plánuje snímkový let a asistuje při jeho provedení; na externím notebooku ukazuje všechny nutné informace i meteorologické parametry během letu. Existují samozřejmě ale i jiné řídící programové produkty, např. Pixhawk autopilot, PX4 Flight Stack či APM Flight Stack.

Pro zpracování dat existuje skutečně dnes již velký výběr software. Naše zkušenosti jsou pouze s vybraným softwarem, obecně a nejčastěji je dnes využíván software AgiSoft PhotoScan (ten je určen obecně pro tvorbu prostorových modelů ze souboru fotografií technologií IBMR – Image Based Modelling and Rendering na základě obrazové korelace). Z profesionálního software lze jmenovat Pix4D, 3DF Zephyr, Ikaros, Aerogis, Dronemapper aj., které lze doporučit z fotogrammetrického hlediska, existuje i volný (free) software v podobě software Insight 3D či kupř. Bundler. Porovnání software se zabývala a stále zabývá řada autorů (Řehák, 2012).

014461o2

Zkušenosti laboratoře fotogrammetrie, FSv ČVUT v Praze

RPAS EBee od firmy SenseFly je klasické letadlo s odnímatelnými křídly a tlačnou vrtulí. Umožňuje automatický snímkový let s dobou letu až 40 minut. K dispozici jsou různé kamery pro viditelné a blízké infračervené záření, vyráběna je multispektrální a termální kamery (před letem je nutno vybrat ovšem jen jednu vzhledem k nosnosti prostředku). Využití je široké – od klasického mapování, tvorby ortofota s vysokým rozlišením (velikost pixelu až 3 cm), tvorby velmi přesného digitálního modelu povrchu až po monitorování stavu vegetace (např. pomocí vegetačního indexu NDVI). Obecně lze ale říci, že se jedná o mapovací a monitorovací systém pro plošný sběr dat, který může s úspěchem konkurovat letecké či družicové fotogrammetrii v malých územích (nutno poznamenat, že geometrické rozlišení družicových dat je dnes již v extrémním případě 31 cm (!), běžně 50 cm a u leteckých dat je běžná velikost pixelu 10–25 cm).

ebee

RPAS Hexakopter je produkt německé firmy Mikrokopter. Šeštivrtulová verze je schopna nést i klasickou digitální zrcadlovku, typický let je kolem 15–20 minut podle vybavení. Do zavěšené otočné přístrojové plošiny lze umístit digitální kameru, pořizovat šikmé i svislé snímky, pořizovat video. Využít lze ale i multispektrální komoru (R,G,B,NIR – Tetracam) či miniaturní termokameru (např. Optris ThermoImager TIM) a další. Multikoptéry jsou vhodné pro menší plošné oblasti, např. archeologické vykopávky menšího rozsahu, stavební objekty, revize objektů, památková péče, monitorování elektrického vedení, přehrad, věží aj. (pozor, téměř vše je ale v rozporu s Doplňkem X pro využití RPAS v ČR). Nicméně, tyto možnosti využití jsou standardně nabízeny a ukazovány na všech světových odborných akcích.

hexa

Následující příkladové studie jsou z oblasti stavebnictví, památkové péče, dokumentace a monitorování staveb. Popisují využití multikoptér na starších projektech; v současnosti je jejich využití pro tyto práce v některých případech problematické z důvodu platnosti předpisů pro využití RPAS v ČR (od 1. 3. 2012 platí Doplněk X), pokud se jedná o veřejný prostor.

Více o průzkumu a dokumentaci stavebního objektu, mapování skládek a monitorování termální aktivity se dočtete v pokračování článku ZDE.
Kde, jak a s čím lze létat? Dozvíte se ZDE.

Zdroj: www.tzb-info.cz  • Sdílet: