There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Zvukověizolační desky Wolf PhoneStar – útlé, a přesto účinné

Dosažení účinného odhlučnění a zároveň zachování co největšího prostoru bývá problémem jak u rekonstruovaných starších staveb, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně- a zvukověizolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů. 

Ani v jednom z těchto případů už v současné době nelze řešit nároky zvyšujících se norem pouhým mechanickým navyšováním tloušťky používaných izolantů. Z hlediska interiéru je tento problém opravdu palčivý, zejména pokud jde o domy stavěné v éře budovatelské. V panelových domech totiž chybí nejenom dostatečná zvuková izolace, ale i prostor pro nápravu tohoto nešvaru klasickými izolanty. Konkrétně u podlah v panelových bytech je kvůli vytvoření schodu účinné odhlučnění dosavadními prostředky prakticky nerealizovatelné. Jde tedy o otázku poměru tloušťky izolantu a výkonu a v tomto směru je optimální systém desek Wolf PhoneStar. V praxi samozřejmě nejde jen o objekty určené k bydlení, ale i o zřizování provozoven či kancelářských prostor. Systém Wolf PhoneStar je vhodný i tam, kde je potřeba zvukové neprůzvučnosti na profesionální studiové úrovni. Stručně shrnuto: jde o narůstající nároky norem a investorů, otázky flexibility řešení, prostorových nároků, pracnosti a ceny za materiál, ceny za dopravu a v neposlední řadě i času nezbytného k realizaci.

                                      wolf1

Wolf PhoneStar

Mezi nastupující moderní materiály nové generace patří zvukověizolační desky Wolf, které dokážou uspět v obou kategoriích. Jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Jsou kompatibilní prakticky se všemi v současnosti používanými stavebními technologiemi a systémy. Uspokojí příznivce ekologie a jsou nezávadné pro alergiky. Řadí se k tzv. inteligentním materiálům, které požadovaného účinku dosahují ve svůj prospěch chytrým využitím fyzikálních zákonitostí. 

Masivnost versus důvtip
Fyzika říká, že čím masivnější, resp. těžší konstrukce, tím lepší zvukověizolační vlastnosti. Lehkým dřevěným konstrukcím je proto často vyčítána náchylnost ke zvýšenému roznášení zvuku. Stropní konstrukce pak často působí jako velké rezonátory. Podobné zkušenosti jsou i s panelovou výstavbou či se starší zástavbou, kde byly stropní meziprostory vyplňovány zásypem. U novostaveb je tedy nutné s tímto efektem počítat již na projekčním stole. Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Požadavek těžkých a masivních izolací, může být u dřevostaveb, panelových staveb, rekonstrukcí nebo půdních adaptací, prostě všude tam, kde je potřeba lehká, tenká a přitom výkonná zvuková izolace, velkým problémem. Například použití klasické těžké podlahy – betonu a tím pádem i mokrého procesu – je u řady typů novostaveb, dřevostaveb či rekonstrukcí včetně půdních vestaveb nevhodné nebo prakticky nemožné. Kromě vody, která se nezbytně dostává do konstrukce, tu jsou i větší konstrukční výška podlahy, tloušťka stěn či statické zatížení stavby. Vysychání takové podlahy je velmi dlouhé a probíhá v řádech měsíců (beton tloušťky 50 mm vysychá dva až tři měsíce). Skladba podlahy s deskami Wolf je ihned pochozí a nedochází tak k prostojům. Šetří se čas a peníze. Z tohoto hlediska nabízí unikátní řešení systém Compri, který dodává tuzemská firma Ciur a do jehož portfolia patří i akustické desky Wolf PhoneStar. Desky jsou určeny pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů a ve srovnání s jinými systémy se holedbají zatím nepřekonaným poměrem tloušťky desky a zvukověizolačního výkonu. Masivnost konstrukce – hutnost a hmotnost – jsou tu nahrazeny důmyslem a volbou materiálů. Vznikla tak enormně tenká deska s enormně vysokou zvukovou neprůzvučností.

      wolf 22 wolf3

Fyzika v praxi 
Tajemství účinnosti desek Wolf spočívá v unikátním patentu využívajícím těžkou hmotu v podobě sypkého křemičitého písku, který vyplňuje vnitřní prostor dvou- nebo třívlnného komorového kartonu. Zvuková vlna tak prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Zrnka křemíku se při nárazu zvuku rozkmitají a změní tak zvukovou vlnu na pohybovou energii. K průniku na druhou stranu desky pak už zvuk nemá energii. Technologie umožňuje izolovat zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména při nízkých kmitočtech, což je ta část zvukového spektra, která nás svým hlukem obtěžuje nejvíce. Desky Wolf PhoneStar jsou díky tomu schopny zlepšit kročejový útlum až o 33 dB a útlum zvuku až o 36 dB. Je to obdivuhodné číslo, pokud vezmete v potaz, že v bytových domech jsou požadavky na zvukovou izolaci místností mezi jednotlivými byty 53 dB. Konkurenční systémy taková čísla neumí nebo jich dosahují při daleko větších tloušťkách.

3x ultratenký Wolf
Pro zvukové izolace stěn jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaném rozměru 1250x625 mm. Deska Wolf PROFESSIONAL s překříženou střední vlnou je určena pro větší zatížení a dodávána v rozměru 1200x800 mm. Tou další obrovskou a revoluční výhodou patentované konstrukce je pak minimální tloušťka desek Wolf: 10, 12,5 resp. 15 mm podle typu desky.

                 wolf4014298o5

 

Snadná montáž a vychytávky
Desky se montují přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt z lehkých příčkových konstrukcí. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce. Montáž probíhá suchou cestou, a nezanáší tak nežádoucí vlhkost do stávající konstrukce. Je velmi rychlá, bez časových prostojů a technologických přestávek. Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Montují se na sraz, v jednotlivých řadách potom na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. Lícová strana opatřená štítkem musí vždy směřovat do interiéru. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit například malbou nebo štukem. Desky jsou kotveny pomocí akustických hmoždinek Herkules na bázi skelných vláken. Tyto hmoždinky minimalizují zvukové mosty. Do desek se ale dají také vrtat běžné hmoždinky, přidělávat skobičky i háčky, jako do normální stěny.

Ekologie
Jde o legitimní požadavek mnoha investorů zejména dnes, kdy je trend „eko čistoty“ na vzestupu. Pokud například klient zvolí dřevostavbu, jistě nebude chtít použít izolace na jiné než přírodní bázi. „Deska“ složená z kartonu a písku, pak určitě takovým požadavkům vyhoví. Důležitá, avšak často opomíjená otázka, která s ekologií souvisí, je následný způsob likvidace dosloužilých stavebních materiálů. Zatímco s likvidací kartonu s pískem si poradí každý majitel zahrádky, s likvidací například polystyrenu to tak jednoduché není. Především je to drahé. Dodejme ještě, že desky Wolf neobsahují žádné látky škodlivé zdraví či vyvolávající alergické reakce.
Více informací na www.vseproizolace.cz
Michal Řehulka, 
CIUR, a. s.

    ciur1     cropped-cropped-wolf-bavaria  • Sdílet: