34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Zakládání dřevostaveb nad terénem

Standardní betonová základová deska tvořená základovými pásy, hutněným podložím a finální železobetonovou deskou vyžaduje dostatečné zhutněné podloží, aby nedocházelo k sesedání a tvorbě dutin pod deskou. Vzhledem k tomu, že je základová deska v přímém kontaktu s podložím, je velmi důležité také provedení kvalitní hydroizolace, abychom zabránili vzlínání vlhkosti do stavby.

Tepelná izolace základů je při tomto řešení vkládána do skladby podlahy. Chceme-li dosáhnout minimálního součinitele prostupu tepla U = 0,2 až 0,1 W/m2K, je potřeba doplnit vrstvu izolace, která bývá i více než 30 centimetrů silná. Deskové izolace z polystyrenu nebo minerální vaty vykazují při takto velkých tloušťkách poměrně značné dodatečné stlačení a při zatížení podlah nábytkem, regály a podobně, dochází k sedání.

Jít do výšky se vyplatí

Tomu se však můžeme vyhnout díky jiným typům založení, kde je izolace součástí desky oddělené od terénu. Výhodou takového založení je, že před samotnou stavbou základů není potřeba provádět jakékoliv podpůrné podsypy a především jejich náročné hutnění, základová deska je nezávislá na podkladu. Zabráníme přímému působení zemní vlhkosti a radonu, odlehčíme také půdě, zvýšíme bezpečnost vrchní stavby během menších záplav či v podmínkách vyšší hladiny spodní vody a po celou životnost stavby budeme mít přístup k rozvodům objektu. Velmi výhodné je toto založení například ve svahu – snadno se vypořádáme s terénní nerovností a vytvoříme vodorovnou, hladkou a přesnou plochu pro vrchní stavbu.

BOX 01 Detaily 003

Více informací ZDE!  • Sdílet: