There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Kolik skutečně stojí nový rodinný dům

Do časopisu DŮM&ZAHRADA chodí dotazy, na které už mnoho let odpovídá odborník Ing. Roman Brabec ze stavební společnosti Stings 96. V novém čísle naleznete jeden zajímavý dotaz a zároveň i velmi důležitou odpověď, o kterou se musíme podělit i zde na webu.

Kolik skutečně stojí nový rodinný dům?

Informaci o reálné ceně nejvíce ovlivňuje seriózní přístup všech, kteří jsou v procesu vzniku nového domu zainteresováni. Rukama mně projdou ročně desítky projektů, většinu z nich oceňuji, mnoho z nich pak naše společnost realizuje. Svoji databázi jsem založil na posouzení ceny z hlediska metrů čtverečních všech podlahových ploch. Opustil jsem porovnávání s obestavěným prostorem, protože výpočet této veličiny není nikdy jednoduchý, respektive jednoznačný. Například do metru kubického se musí připočítávat polovina výšky založení násobená zastavěnou plochou apod. S vámi uvedeným dotazem „ceny od“ se setkáváme hlavně u typových projektů nebo u staveb developerů. Zde je namístě si vždy nastudovat, co je v ceně uvažováno, protože se často setkáme s tím, že v ceně není konkrétní usazení stavby do terénu, domovní přípojky, dešťové hospodářství a podobně. Když se potom vše přičte k ceně domu, pohybujeme se v jiné finanční rovině...

59025-penize

Problém je už v projektech

Musím konstatovat, že odhady cen v projektech prezentované jsou prakticky nereálné. Již několikrát jsem popisoval smutné příběhy vyprojektovaných domů, kde se odhadní cena v projektu lišila i o 30 % a klienti si pak nechávají zpracovávat nové, redukované verze projektu, někdy i celý projekt nový. Předběžnou cenu bychom měli umět seriózně odhadnout již ze studie, a to právě podle ukazatelů ceny za m³ nebo m² součtu všech podlahových ploch. Nikomu nedávám žádný zaručený návod, protože seriózní odhad může udělat pouze odborník, který ví, co cenově stavbu ovlivní. Ale pokud je v individuálním projektu uvedena částka 5500 Kč za m3 obestavěného prostoru (OP) včetně DPH, vím již předem, že tento údaj je pro klienta nereálný.

Z mé mnohaleté databáze bych jako základní hodnotu m3 OP uvedl 7200 Kč bez DPH, respektive 30 000 Kč/m2 podlahové plochy. Tuto cenu samozřejmě ovlivňuje tvar domu, složitost statických konstrukcí, zvolené materiály a vybavení, charakter parcely atd. Nutno zdůraznit, že tyto údaje platí pro slušný standard, pohled na něj se ale může lišit... Připomínám, že pasivní domy vycházejí obvykle minimálně o 10 % dráže. Jako příklad bych uvedl rodinný dům, který jsme projektovali a stavěli pro mého známého, který nechtěl nic nadstandardního, ale také nechtěl podcenit užitné vlastnosti domu. Vážili jsme v projektu každou konstrukci, každé vybavení a vytvořili dům, ve kterém již roky naprosto spokojeně bydlí, pod hranicí 27 500 Kč/m2 podlahové plochy (i se zimní zahradou). Pokud se dívám do svých statistik, tak dům, který je vybaven nadstandardně, měl cenu i 43 000/m2, jednalo se ale o opravdu krásný dům, architektonicky zdařilý a plně vybavený.

Použití nadstandardních výrobků a technologií

Toto se v ceně může projevit nejvíce, hlavně používání skleněných nebo nerezových zábradlí a atypických truhlářských výrobků (schodiště, dveře, obklady, nebo např. zavěšené fasády, které bych rozhodně ke standardu nezařazoval). Klient ovlivňuje celkovou cenu hlavně výběrem interiérových materiálů – obkladů, dlažeb (za standard považuji 400 Kč/m2), nebo i souborem zařizovacích předmětů. Ceny, které jsem uvedl, obsahují většinou i připojení domu na inženýrské sítě, pokud stavíme na zasíťovaném pozemku. Jestliže jsme ušetřili na ceně pozemku a sítě nemáme vytažené na parcele, musíme počítat se samostatným nákladem v řádu i několika set tisíc korun.

Cenu domu samozřejmě ovlivní také nadstandardní požadavky na technologické vybavení, jako např. klimatizace, samostatná rekuperace (pokud neuvažujeme s teplovzdušným vybavením), slaboproudé rozvody nad rámec standardu nebo inteligentní řízení celého domu. Za přípočtovou položku k standardní ceně považuji i žaluzie nebo rolety, obzvláště při použití na všech oknech a s centrálním řízením. Nutno ještě připomenout, že i podsklepený dům může přinést při nevhodném návrhu řešení nebo výskytu zvýšené hladiny podzemních vod výrazné zvýšení nákladů na realizaci.

Při odhadu je třeba vzít i v potaz velikosti jednotlivých místností, laicky řečeno, velké ložnice mohou s cenou zahýbat mírně dolů, počet koupelen a WC zase mírně nahoru.

floor-plan-1474454 640

Více dotazů a odpovědí naleznete v časopisu DŮM&ZAHRADA 10/16.

51489logodaz  • Sdílet: