There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Zazimování nadzemního bazénu

Zazimování bazénu by mělo proběhnout v době, kdy se minimální noční teploty vzduchu ještě nedostávají trvale pod bod mrazu a teplota vody je mezi 10 až 15°C. Jak zazimovat bazén? Úspěšně to lze udělat pouze tehdy, kdy je v bazénu voda čistá. V případě zelené vody je nutné nejdříve provést její vyčištění. Příprava bazénu na zimu však není nic obtížného.

VystrizekBAZEN

Doporučený postup zazimování nadzemního bazénu Azuro

1, Odstraňte nečistoty
Vyndejte schůdky z vody, očistěte je a připravte k uskladnění. Poté odstraňte z vody v bazénu plovoucí nečistoty pomocí síťky, odstraňte nečistoty ze dna a vysajte dno bazénu bazénovým vysavačem. Propláchněte (dezinfikujte) písek ve filtraci rozpuštěným přípravkem Azuro Chlor Šok – G, který aplikujete přímo do skimmeru (viz návod na přípravku)

2, Ošetřete vodu
Zkontrolujte a případně upravte úrovně chemického složení vody. Hodnota pH by se měla pohybovat v rozmezí 7,0–7,4 a množství chloru by mělo být 0,3–0,6 mg/l. Správné hodnoty snadno změříte pomocí kapkového testeru Azuro. K případné úpravě složení vody použijte přípravky Azuro pH plus nebo pH mínus a Azuro Chlor Šok - G. Je nutné, aby po úpravě běžela filtrace po dobu, než se voda promíchá (min. 24 hodin).

3, Upravte výšku hladiny vody
Snižte hladinu vody cca 10 cm pod skimmer (sběrač nečistot) a místo bulvy vratné trysky našroubujte zátku vratné trysky (lze zakoupit v prodejnách Mountfield). V případě, že zátku vratné trysky nepoužíváte, upusťte vodu cca 10 cm pod vratnou trysku a demontujte bulvu vratné trysky s kroužkem a oba díly uskladněte.

4, Očistěte bazén
Očistěte stěny bazénu pod i nad hladinou přípravkem Azuro Clear Forte. Přípravek naneste čistící houbičkou Azuro na znečištěná místa, nechte 10 minut působit a poté houbičkou nečistoty odstraňte. Na závěr důkladně opláchněte stěnu vodou a odstraňte mechanické nečistoty ze skimmeru.

5, Odpojte hadice
Odpojte hadice a odstraňte veškerou vodu z hadic.
Poznámka: pro odstranění vody z rozvodů je vhodné využít vysavač pro mokré vysávání

6, Odpojte filtraci
Demontujte čerpadlo a vylijte z něj a z potrubí/hadic zbylou vodu (viz návod k filtraci). Na šesticestném ventilu nastavte pozici ZIMA (případně mezi polohy ODPAD a ZAVŘENO). Poté z nádoby a z čerpadla demontujte výpustní zátky a vypusťte zbylou vodou. Všechny součásti filtrační jednotky uložte na suchém místě chráněném před mrazem.

7, Odpojte solární ohřev
Odstraňte vodu ze všech desek solárního ohřevu a ukliďte je do prostor ve kterých nepoklesne teplota pod 0 °C.(viz. návod k solárnímu ohřevu)
POZOR: Případné zamrznutí vody v solárním ohřevu může způsobit nenávratné poškození desky solárního ohřevu.

8, Odpojte tepelné čerpadlo
Odpojte tepelné čerpadlo od sítě a uzavřete obtokové ventily. Vypusťte z čerpadla vodu odšroubováním potrubí z obou přípojek filtračního okruhu. Zbylou vodu ve výměníku čerpadla vysajte do sucha. Ve výměníku čerpadla nesmí zůstat žádná voda. Poté našroubujte potrubí zpět (ale nedotahujte), aby se do čerpadla nedostaly nečistoty nebo voda.

9, Zajistěte technologii proti mrazu
Všechny odpojené a demontované části příslušenství (hadice, schůdky, solární ohřev, filtraci apod.) ukryjte do prostor, kde teploty neklesají pod 0 °C.

10, Aplikujte přípravek Zima
Alikujte přípravek Azuro Zima v dávce 1 litr na 10 m 3 ( 10 000 litrů vody) Přípravek Azuro Zima nezabrání zamrznutí vody. Tento přípravek slouží k zazimování vody venkovních bazénů, zabraňuje růstu řas a usnadňuje čištění bazénu na jaře.

11, Zakrytí bazénu
Nadzemní bazén
Během podzimu zakryjte bazén podzimní krycí plachtou, která chrání bazén před padajícími nečistotami např. listím a jehličím. Jakmile udeří mrazy a na hladině se začne tvořit ledová tříšť, plachtu z bazénu sundejte, řádně vysušte a uskladněte do míst, kde neklesá teplota pod bod mrazu. Váha napadaného sněhu a působení mrazu na podzimní krycí plachtu při jejím zamrznutí na hladině bazénu může poškodit její strukturu a výrazně tím zkrátí její životnost.Přes zimu nechte bazén odkrytý.

Zapuštěný bazén
Na podzim zakryjte bazén zimní krycí plachtou Kris-Kros, která chrání bazén jak před padajícími nečistotami např. listím a jehličím, tak před pádem lidí a domácích zvířat do vody. Tuto plachtu ponechte na bazénu do jara.

12, Zamrznutá voda v bazénu
Konstrukce bazénu je řešená takovým způsobem, že ani při úplném zamrznutí vody v bazénu nedojde k jejímu poškození. Není tedy nutné do bazénové vody vkládat PET lahve apod.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na vyškolené techniky na prodejnách Mountfield, kteří jsou připraveni Vám poradit.
Chcete zazimovat bazén od odborníka a hlavně bez starostí? Nabídka odborného zazimování ZDE.

mountfield-logo  • Sdílet: