There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Žáci staví vlastní dům

Podporu polytechnické výchovy na základních školách a stavebních oborů na středních školách společně s Krajem Vysočina inicioval Spolek Stavba Vysočiny a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR – Kraj Vysočina. Společným úsilím se podařilo připravit pilotní projekt, kterého se účastní 25 základních škol a 5 středních škol.

V úterý 27. září si školy převzaly na 200 německých stavebnic Teifoc, které obsahují reálné cihličky z pálené hlíny, které se dají spojovat kukuřičným pojivem simulujícím maltu. Pojivo se dá rozmočit ve vodě, cihličky vysušit a stavebnice se dá opakovaně používat.

Základem výbavy je tzv. školní set, který byl pořízen pro základní školy. Střední školy mají pro navazující spolupráci se základními školami stavebnice náročnější se speciálním zaměřením na výstavbu kuličkové dráhy a solárního mlýna. Předpokládá se, že střední školy budou se základními školami spolupracovat např. i ve formě konzultací s učiteli odborných předmětů, formou soutěží pro žáky, ale i při výrobě doplňků.

spsprojekt2

Žáci 6. a 7. ročníků základních škol se ve výuce naučí pracovat se základním setem (střední školy se podílely na tvorbě metodiky) a v dalších ročnících se budou seznamovat s náročnějšími úkoly již na půdě středních škol. Nákup stavebnic vedle již zmíněných iniciátorů podpořily firmy a profesní spolky – PKS stavby a.s., Rieder beton s.r.o., NET4GAS s.r.o., Cech obkladačů ČR z.s. a Cech podlahářů ČR z.s.

SPS-CZ 1  • Sdílet: