There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Novela zákona o ochraně ovzduší byla schválena senátem

Novela zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší čeká na podpis prezidenta a bude platná od 1. ledna 2017. Novela se týká především snížení limitu částic polétavého prachu PM2,5, povinných kontrol kotlů na pevná paliva do příkonu 300 kW včetně domácností, emisních limitů látek obtěžujících zápachem, vyhlašování ukončování smogových situací, uznávání emisních plaket a dalších opatření.Schválení zákona doporučil výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí i ústavně-právní výbor. Návrh TOP 09 a ODS na vypuštění přímé kontroly domácích topenišť nebyl schválen.

factory-1647712 640

Zdroj: pixabay.com

Novela upravuje podmínky pro vyhlašování, resp. odhlašování smogových situací včetně jejich regulace.

Pro částice polétavého prachu PM10 bude vyhlašování smogových situací posuzováno na základě 12ti hodinových průměrů. Tím by mělo být dosaženo co nejkratší prodlevy mezi měřením a vyhlášením smogové situace.
Novela dále obsahuje úpravu požadavků pro uvádění kotlů na trh, uznávání německých emisních plaket v nízkoemisních zónách ČR, úpravu povinností pro připojování na soustavy zásobování teplem nebo stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem.

V novele se podařilo najít rovnováhu mezi dvěma ústavními právy, právem na nedotknutelnost obydlí a právem na příznivé životní prostředí

Ministr Brabec k Senátem schválené novele dodává: “Děkuji senátorům za podporu. Novela zákona ochraně ovzduší znamená úlevu tisícům obyvatel ČR, žijícím v bezprostřední blízkosti těch, kteří zamořují své okolí, naše ovzduší a zejména dýchací soustavy svých sousedů prachem a rakovinotvornými látkami, již od začátku roku 2017.
Pokud novelu podepíše pan prezident, od nového roku bude možné zkontrolovat, čím tito notoričtí čmoudilové topí. Tyto kontroly samozřejmě nebudou znamenat žádné násilné vlamování do domácností a budou probíhat dle platného zákona o kontrole.
Jejich podmínkou navíc je, že v případě důvodného podezření bude potenciální porušovatel zákona předem upozorněn obcí s rozšířenou působností na možné porušování zákona o ochraně ovzduší a teprve v případě, že nedojde k nápravě, bude moci proběhnout kontrola. Kontrolor přitom nevstoupí jinam, než ke kotelně a skladu paliva, kde bude moci odběrem popela zajistit důkazy, které by obstály ve správním řízení. V novele se nám podařilo najít rovnováhu mezi dvěma ústavními právy, právem na nedotknutelnost obydlí a právem na příznivé životní prostředí, což potvrdilo mnoho ústavních právníků, se kterými jsme na přípravě spolupracovali. Za pravdu nám dala také Legislativní rada vlády a Ústavně právní výbor Senátu.

Očekávám, že možnost kontrol spalování a dále zákonný zákaz od r. 2022 provozovat ty nejstarší modely kotlů, tedy 1. a 2. emisní třídy, kterých je v ČR na 300 tisíc, spolu s našimi revolučními kotlíkovými dotacemi budou znamenat výrazné zlepšení našeho ovzduší v podobě snížení desítek tisíc tun jemných prachových částic a na ně navázaných rakovinotvorných látek až o desítky tisíc tun.“

014259o8  • Sdílet: