There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Dřevo je cesta

Vznik projektu

V České republice se o lesy staráme trvale udržitelným způsobem, a proto je české dřevo obnovitelnou surovinou. Díky kvalitní péči našich lesníků se u nás navíc dlouhodobě zvyšují zásoby dříví v českých lesích. Máme tak k dispozici dostatek obnovitelné suroviny z domácí produkce. Většina dřeva se ale vyveze a přidaná hodnota z jeho zpracování mizí v zahraničí. To je škoda!

Věříme ale, že zájem o dřevo by se zvýšil, pokud by si česká společnost uvědomila, že dřevo je naše tradiční obnovitelná surovina, kterou umíme využívat v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Využíváním domácí obnovitelné suroviny - dřeva - totiž chráníme neobnovitelné zdroje a pomáháme naší společnosti, ekonomice i životnímu prostředí. Existuje totiž velký rozdíl mezi živelným kácením deštných pralesů a plánovaným cyklickým hospodařením v našich lesích.
Za účelem efektivního šíření této osvětové kampaně je vytvářena komunita nositelů a podporovatelů značky „Dřevo je cesta“. 

drevo-je-navic

Zapojit se může každý

Šiřte spolu s námi dobrou pověst českého lesnictví a dřeva.
Využívejte dřevo, nebo se přímo zapojte do tohoto projektu!
Můžete se zapojit jako: „podporovatel projektu”
                                          „nositel značky Dřevo je cesta“
                                         „partner projektu”.
ZDARMA dostanete veškeré potřebné materiály, abyste mohli svým partnerům, (potenciálním) zákazníkům či přátelům vysvětlit, že dřevo je cesta!
Fyzické osoby se mohou stát podporovatelem značky „Dřevo je cesta“.
Podnikající fyzické a právnické osoby se mohou stát nositelem značky „Dřevo je cesta“.

Všechny informace naleznete ZDE.

Výstřižek  • Sdílet: