There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Pozor při rekonstrukcích - hrozí zdravotní rizika z azbestu

Azbest – na první pohled skvělý stavební materiál: má vysokou pevnost, malou objemovou hmotnost, je nehořlavý, lze jej jednoduše opracovat například řezáním. Jednu nevýhodu však má, takovou která převáží veškeré technické přednosti. Je zdravotně závadný, konkrétně vdechování rozptýlených azbestových vláken ve vzduchu způsobuje nádorová onemocnění. I dnes se musíme potýkat s dědictvím azbestu v budovách a dát si na něj při odstraňování velký pozor.

Historie výzkumu vlivu azbestu na zdraví

První zprávy o negativních účincích azbestu na lidské zdraví pocházejí z konce devatenáctého a začátku dvacátého století. Popisovaly plicní obtíže, které se objevovaly u lidí pracujících při zpracování azbestu. Vzhledem k tomu, že se azbest u nás netěžil, nemáme zkušenosti s postižením lidí při jeho získávání. V první třetině dvacátého století se objevily zprávy o vyšším výskytu karcinomu plic u lidí pracujících s azbestem, jasný epidemiologický důkaz však přinesl až sir Richard Doll v padesátých letech. V šedesátých letech byla objevena souvislost mezi mezoteliomem, zhoubným novotvarem plic a expozicí azbestu.

První zmínky o zdravotních obtížích se vztahovaly k azbestóze, plicní progresivní fibróze, která postihuje pracovníky ve vysoké expozici azbestu. Trvalo relativně dlouho, než se prokázala přímá souvislost mezi azbestem a plicními nemocemi. Důvodem je relativně dlouhá latence mezi expozicí a vznikem onemocnění, často pracovník už v tu dobu nepracoval v riziku azbestu, ale onemocnění se přesto objevilo, neboť i po ukončení expozice onemocnění dále progreduje.

az1

Celý článek naleznete na uvedném odkazu ZDE .

logo estav-1500  • Sdílet: