There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Vytápění rodinného domu kombinací tepla z biomasy a sluneční energie

Zdroje energie, které poskytuje příroda, jsou lidmi využívány od dávných dob. Dnes energii z přímého slunečního záření nebo její přeměnu do formy biomasy dokážeme využít daleko efektivněji než dříve. Přesto se i v dnešní době učíme využívat tyto přírodní zdroje energie hospodárněji a vhodně je kombinovat při pokrývání energetických potřeb budov. S tím také mohou pomoci aktuálně probíhající dotace. Pro pořízení nového ekologického kotle a solárního termického systému je možno získat dotaci v celkové výši až 182 500 Kč.

Kombinace kotle se solárními kolektory

Na úrovni rodinného bydlení se v domech se stále častěji prosazuje kombinace nového kotle na dřevo nebo pelety spolu se solárním termickým systémem. Investoři instalací takto kombinovaných technologií sledují jak snížení vlastních výdajů za energie, tak zvýšení komfortu a zjednodušení obsluhy zařízení zajišťujícího teplo pro vytápění a pro ohřev teplé vody. Je na místě také připomenut další pozitivní vliv na okolní životní prostředí maximálním snížením emisí unikajících do ovzduší z lokálního topeniště na tuhá paliva.

sop

Přídavnou instalací solárního termického systému je možné zajistit zásobování teplou vodou bez nákladů a emisí po celé období mimo topnou sezónu. Není tak třeba kotel provozovat zhruba 100 dní v roce. U moderních domů se stále se snižující energetickou náročností na vytápění ovšem zůstává neměnná potřeba energie na přípravu teplé vody, která již může představovat i polovinu potřebné energie. K významné finanční úspoře přesahující 10 000 Kč za topnou sezónu tak dochází instalací solárního systému a moderního kotle na pelety nebo dřevo tam, kde byl ohřev vody zajišťován elektrickou energií. V České republice většina elektrické energie v distribuční soustavě je produkována z fosilních paliv a tedy i taková spotřeba je nahrazena obnovitelnou energií z biomasy a slunečního záření.

Kombinovaný systém se bez akumulační nádrže neobejde

Ke stávajícím kotlům na tuhá paliva s omezenou možností regulace výkonu výrobci doporučují instalovat akumulační zásobníky pro uložení aktuálně přebytečné tepelné energie v době provozu kotle. Dodáním akumulačního zásobníku s výměníkem lze systém snadno doplnit také o solární kolektory, které mohou využít stejný akumulační prostor pro ukládání tepelné energie ze slunečního záření a zajistit tak přípravu energie pro vytápění i ohřev vody. V době s nižší intenzitou slunečního záření pak poskytují energii pro temperování zásobníku, předehřev studené vody nebo dostatečnou teplotu pro moderní nízkoteplotní otopné systémy využívající ekvitermní regulaci. U takových rodinných domů je pak možné až 50 % tepelné energie zajistit slunečními kolektory. Moderní sluneční kolektory v dnešní době při použití nejnovějších vysoce selektivních povrchů se dokáží ohřát i v zimním období na teploty přesahující 50 °C.

První příklad: peletový kotel se solárním systémem

Příkladem takové kombinace může být rodinný domek v podhůří Orlických hor. V něm starší manželé vyměnili starý kotel na uhlí za automatický kotel na dřevní pelety Biopel 20 od českého výrobce OPOP. Jejich cílem bylo získat komfortnější a čistší provoz vytápění. Kotel s výkonem 20 kW je umístěn místo původního kotle a násypka na pelety je v místnosti bývalé uhelny, kde se nyní nachází sklad pelet. Do kotle palivo dávkuje prodloužený podavač, který otvorem prostupuje stěnu mezi místnostmi. Cílem realizace bylo i snížení nákladů na vytápění a ohřev vody. Za kotlem je tedy umístěn zásobník o objemu 300 litrů, který zajišťuje také ohřev teplé vody průtokem v nerezovém výměníku. Zásobník je vybaven výměníkem, na který je připojen solární systém se třemi českými solárními kolektory Suntime o celkové velikosti 6 m2. Kolektory se podílejí na ohřevu teplé vody a topné vody. Z důvodu nevhodné orientace střechy domu na západní a východní stranu jsou kolektory umístěny na jižní fasádě domu. „Bylo i v zimě vidět, že kolektory pomáhají, že kotel nemusel topit a ohřev zajistily solární kolektory,“ odpozoroval za dvě sezóny majitel rodinného domu.

sop1

Druhý příklad: dřevozplynovací kotel se solárním systémem

Systémy s kotlem na dřevo s ručním přikládáním paliva s akumulační nádrží se přímo nabízí k jednoduchému doplnění o solární termický systém. Jako v rodinném domku na Pardubicku vybaveném zplynovacím kotlem od tradičního českého výrobce Atmos. Kotel typu C20S o výkonu 25 kW je napojen do akumulačního zásobníku o objemu 1000 litrů s nerezovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé užitkové vody. Ve spodní části zásobníku je umístěn výměník s napojeným solárním systém. Ten je složen ze solární stanice s čerpadlem, regulací a expanzní nádobou a je napojen na 5 kolektorů Suntime českého výrobce Propuls Solar. Solární kolektory o celkové ploše 10 m2 dokáží za rok do systému dodat zhruba 6 000 kWh energie. Majitel systému je spokojen, protože nemusí v době teplejšího počasí a v létě zatápět, aby ušetřil náklady na ohřev vody, kterou by jinak ohříval drahou elektřinou. Nyní ji zdarma ohřívá sluneční záření a ostatní náklady na teplo výrazně snížil pořízením moderního zplynovacího kotle na dřevo s vysokou účinností.

sop2

Dotace hradí i kombinované systémy

Úvaha nad kombinací nového kotle na biomasu a technologie solárního systému dostává širší rozměr i díky aktuálním dotačním titulům, které v současné době majitelé rodinných domů mohou využít. Spolu s Kotlíkovou dotací na nový kotel ve výši až 85 % lze žádat i o dotaci na solární systém z dotačního programu Nová zelená úsporám. Investice do solárního systému se tím sníží také o 50 %. Chytří investoři čerpající oba dotační tituly tak mohou pořídit novou moderní kotelnu s úsporným a ekologickým kotlem a solárním termickým systémem, snížit své výdaje na energie a získat dotaci v celkové výši až 182 500 Kč. Zkušení dodavatelé jim dnes jsou schopni zajistit veškeré poklady pro bezproblémové získání financí z obou dotačních programů.

Více fotografií k článku naleznete ZDE.

tzb  • Sdílet: