There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Bungalov nebo dům na patro?

Kdy si dřevostavbu vybírat mezi bungalovy

Bungalov je název pro přízemní dům, který nemá schodiště nezbytné k tomu, aby propojil místnosti v přízemí s místnostmi v obytném podkroví nebo v druhém patře. Bungalov může mít jakýkoli typ střechy (plochou, sedlovou, pultovou,…). V případě, že máte bungalov se sedlovou střechou a využíváte prostor pod střechou např. k uskladnění věcí, jedná se stále o bungalovy nikoli o přízemní dům s obytným podkrovím. Pokud bude obyvatelem nového domu někdo se sníženou pohybovou schopností nebo je pro tuto osobu pohyb po schodišti z nějakých důvodů problematický, je tato volba více než jasná.

Výhody, přízemního domu (bungalovu)

- Máte možnost postavit bezbariérový dům.
- Všechny pobytové místnosti mohou být propojené s exteriérem a všichni obyvatelé tak mohou snadno využívat možností dané pozemkem, na kterém bungalov stojí.
- Na bungalovu můžete mít jakýkoliv typ střechy (to může být výhodou hlavně v případě, když je místním regulativem typ střechy předepsaný a současně to umožňuje architektům větší volnost pří návrhu domu).
- Nepotřebujete v domě prostor pro schodiště.

Nevýhody bungalovu

- V případě že nemáte dostatečně velký pozemek, můžete mít i se středně velkým bungalovem problém s jeho umístěním.
- Při srovnání investičních nároků na bungalov s domem na patro, počítejte, že při stejné užitné ploše domu, bude bungalov celkově nákladnější minimálně o větší plochu základové desky a střechy.

bun

Proč si pořídit dům s obytným podkrovím?

Tento typ rodinného domu je velmi oblíbenou variantou. Dům s obytným podkrovím je brán stále jako jednopodlažní, i když můžete prakticky využívat patra dvě. Tento způsob zvyšování užitné plochy vznikl velmi logickým způsobem: zateplením sedlové střechy (konstrukce tam již je, a proto je přece škoda ji nevyužít).

Obytné podkroví (tedy prostor, který je z části vymezen konstrukcí krovu a dalšími konstrukcemi) má navíc oproti plnohodnotnému patru v přízemí minimální požadavek na světlou výšku místností, a to pouze 2,3 m oproti standardní výšce předepsané pro rodinné domy 2,5 m. Podmínkou je pouze to, že světlou výšku 2,3 m musíte mít nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou.

U obytného podkroví jsou výhodné stavby, které mají vyšší tzv. nadezdívku, která vám umožní vyšší světlou výšku i zkoseným částí. Naopak sklon střechy se snažte mít co nejnižší (čím vyšší sklon, tím více konstrukcí >> vyšší investice).

Výhody domu s obytným podkrovím

- Při stejné užitné ploše budete mít menší zastavěnou plochu, než kdybyste stavěli bungalov (nepočítejte ale s tím že bude poloviční, protože budeme mít v domě schodiště a v podkroví nemáte kvůli zkosené konstrukci stejnou užitnou plochu jako v přízemí).
- Oproti bungalovu se stejnou užitnou plochou ušetříte investiční náklady.
- Z hlediska regulativů je dům s obytným podkrovím brán stále jako přízemní dům.

Nevýhody podkroví

- Podkroví s sebou stále nese snížení výšky stropu v šikmých částech, a proto se tyto části nedají plnohodnotně využívat, jako by byla všude plná světlá výška a stěny na sebe kolmé.
- Schodiště zabírá v domě místo a navíc se může stát, že někdo z obyvatelů bude mít s pohybem po schodišti problém.
- U podkroví, která nejsou dostatečně zaizolována, se v letních měsících vyskytují problémy s přehříváním.

Vícepatrový rodinný dům

Z hlediska definice rodinného domu můžete mít maximálně dvě podlaží (se světlou výškou min. 2,5 m) a obytné podkroví. Pokud tedy chcete eliminovat nevýhody snížených konstrukcí v podkroví a půjdete s vaším domem do patra, budete mít dvě plnohodnotná patra s minimální světlou výškou 2,5 m a až nad druhým patrem budete mít střešní konstrukci.

Převzato z www.drevostavitel.cz,   Bungalov nebo dům na patro?

drevo  • Sdílet: