There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

4 rady, jak předejít největším chybám u vaší dřevostavby

Získejte základní přehled toho, na co byste si měli ať už při stavbě svépomocí nebo při stavbě s firmou dát pozor. Tento seznam základních principů vám pomůže eliminovat ty nejzávažnější chyby, se kterými se u stavby dřevostaveb můžete setkat.

chyby-drevostavby-foto

1. Projekt dřevostavby nechť zpracuje zkušený projektant

Nejzávažnější chyby lze u vaší dřevostavby odchytat již při samotném projektu. Skladby konstrukcí v dřevostavbách totiž musí být od prvotní myšlenky navržené tak, aby plnily šest základních požadavků, které jsou na konstrukci každé stavby kladeny.

Pokud skladbu vaší dřevostavby navrhuje architekt nebo projektant, který nemá s dřevostavbami příliš zkušenosti, měli byste si najít jiného nebo si nechat navrhnout skladby konstrukcí realizační firmou, která s dřevostavbami zkušenosti má. Po stránce konstrukce je obrovský rozdíl, jestli stavíte zděnou stavbu, nebo dřevostavbu!

V případě, že Vám dělá projekt samotná realizační firma na klíč, měla by buď ctít konstrukce, které jsou navržené, odzkoušené a spočítané některým z výrobců materiálů pro dřevostavby nebo by měla mít své skladby certifikované – přinejmenším podložené stavebně fyzikálními, statickými, požárními a akustickými výpočty.

Pokud stavíte svou dřevostavbu svépomocí, nenahrazujte ani nijak neměňte skladby, které máte od projektanta navržené, protože nahrazením materiálu v jedné vrstvě můžete ovlivnit nejen statiku stavby, ale i její požární odolnost nebo stavebně fyzikální vlastnosti celé konstrukce.

2. Se skladbami konstrukcí v dřevostavbě příliš neexperimentujte

S neustálým vývojem materiálů se také rozšiřují možnosti jejich aplikace. Ne vždy jsou však nové materiály použity na správném místě. V případě, že jste se v nějakém materiálu zhlédli a nesedí ani do uceleného systému výrobců materiálů ani do systému realizační firmy, netlačte příliš na pilu pro jeho aplikaci.

3. Pokud nestavíte dřevostavbu od jedné firmy na klíč, najměte si stavební dozor

Pokud nevíte, jak mají být detaily dřevostaveb bez chyby provedené, a nemáte velké množství času na neustálou kontrolu subdodavatelských firem, najměte si stavební dozor.

Pozor: stavební dozor musí mít s dřevostavbami zkušenosti, pokud je nemá, vyberte si jiný.

Stavební dozor si můžete najmout i v případě, že stavíte na klíč, ale jakýmsi měřítkem by měla být záruka realizační firmy na dodané dílo a kvalitní provedení by mělo být v jejich vlastním zájmu.

4. Nechte si udělat blower door test

Nejčastější problémy u dřevostaveb při fázi realizace je chybné provedení vzduchotěsné obálky stavby. Tento test odhalí problémová místa a ukáže na celkovou pečlivost provedení vaší dřevostavby. Tento test je ideální udělat ve fázi, kdy je k vzduchotěsné vrstvě ještě přístup. Pokud se udělá až na konci stavby a bude vše zakryté a vymalované a vy zjistíte netěsnost stavby, už touto závažnou chybou mnoho nenaděláte (jedině vše rozbourat a vše znovu a lépe).

Další metody kontroly stavby a eliminace chyb
Kromě stavebního dozoru a Blower door testu můžete vaši dřevostavbu v zimě prověřit měřením termokamerou. Tak zjistíte, jestli máte zaizolované všechny stěny nebo jestli nejsou ve stavbě chybně řešené konstrukční detaily, které způsobují výrazné tepelné mosty.

Převzato z www.drevostavitel.cz, 4 rady, jak předejít největším chybám u vaší dřevostavby

drevo  • Sdílet: