There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Dřeva máme dost, stavte!

Česká společnost si v důsledku historického vývoje vytvořila prazvláštní vztah ke dřevu. Lidé ho mají sice rádi, ale domnívají se, že jeho využíváním ubližují stromům, které se musí kácet. Setkávám se i s názory, že dřevostavitelé podporují devastaci našich lesů. Skutečnost je však významně jiná, a dokonce to vypadá, že máme jedno z nejlepších lesních hospodářství v Evropě.

thj

Lesem je porostlá jedna třetina našeho území.V tomto ohledu je Česko dvanáctým nejlesnatějším státem Evropy. V zásobě dřeva na jeden hektar lesa jsme s 246 m³ na čtvrtém místě a v ročním přírůstu dřeva 7,8 m³/ha na šestém místě pomyslných evropských tabulek. Úvahy o drancování lesů, jak o něm čteme občas v médiích a často v tzv. okurkové sezoně, se jeví vzhledem ke statistice poněkud sporně.

Dřevo na 1 dřevostavbu vyroste za 3 minuty

Faktem je, že po druhé světové válce se začalo se dřevem, jako strategickou surovinou, šetřit. Došlo k významnému snížení využívání dřeva a toto stigma si republika nese dodnes – co do spotřeby jsme na jednom z posledních míst v Evropě. Podle statistiky podniku Lesy ČR se plocha našich lesů v důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků postupně zvětšuje asi o 700 hektarů ročně a přiroste za rok zhruba osmnáct milionů kubíků dřeva, vytěží se jich přibližně patnáct. Převedeno laické veřejnosti to znamená, že například materiál na výstavbu jednoho dřevěného domu vyroste v českých lesích za necelé tři minuty.

thj2

Podíl dřevostaveb na stavebním trhu je jen 13 %

Zásoba dřeva u nás rok od roku stoupá, aktuálně se pohybuje kolem 680 milionů kubíků. Podíl dřevěných domů na stavebním trhu ale dosahuje pouhých třinácti procent. Kromě toho dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří k obnovitelným surovinám, jeho používání je šetrné k životnímu prostředí (šetříme neobnovitelné zdroje) a výstavba dřevěného domu je čtyři až pětkrát energeticky méně náročná než domu zděného. Nebezpečným pro les tedy není stavebník, který se zamiloval do krásy a možností dřeva, ale situace, kdy jsou lesy nahrazovány jiným způsobem využití půdy, jako například plantážemi v Amazonii či na Borneu, a nedostatečná vzdělanost lesnických pracovníků, potažmo špatná úroveň hospodaření, jako třeba v Rusku, kde platí – kdo umí řídit tank, může kácet les. Ani jedna z variant se českých lesů naštěstí netýká.

thj3

Dřevo je cesta

Osvětovou kampaň o pozitivních dopadech využívání dřeva – naší domácí obnovitelné suroviny – spustila na podzim 2016 nadace Dřevo pro život. Projekt interaktivní formou seznamuje účastníky s lesem a lesnickými činnostmi. Tyto si mohou účastníci vyzkoušet přímo v terénu – zasadit si strom, změřit hmotu kmene nebo zorientovat se v terénu podle speciální lesnické mapy. V rámci projektu je vytvářena komunita nositelů značky „Dřevo je cesta", kteří sdílí hodnoty spojené s touto myšlenkou. Zakládajícím členem se stalo Ministerstvo zemědělství ČR, které projekt finančně podporuje, a mezi prvními pak členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), kteří chtějí šířit značku "Dřevo je cesta" vlastním příkladem udržitelné výstavby. Přidejte se i vy.

thj4

g  • Sdílet: