34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

 Průkaz energetické náročnosti hodnotí energetickou náročnost budovy komplexně. Zohledňuje se, z jakých materiálů je dům postaven, jaké technologie jsou použity pro vytápění, chlazení, přípravu teplé vody nebo svícení, či zda a jaká zařízení se používají pro větrání a úpravu vlhkosti.

zju

Vlastníci a stavebníci budov, SVJ
Povinnost nechat zpracovat průkaz vyplývá pro vlastníky, stavebníky budov či SVJ zejména v případech, kdy se „s budovou něco děje nebo bude dít“, a to z pohledu výstavby, stavebních změn, prodeje či pronájmu.

Prodej a pronájem nemovitosti či její ucelené části
Průkaz energetické náročnosti budovy je zapotřebí nechat zpracovat, pokud dochází k prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části (např. byt, kancelář apod.). V takovém případě má vlastník či pronajímatel povinnost již při inzerci potenciálního zájemce seznámit s tím, do jaké třídy energetické náročnosti nemovitost spadá. Nejpozději při podpisu smlouvy se pak průkaz jako takový předává novému majiteli či nájemci.

Větší změna dokončené budovy
Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna dokončené budovy, která se provádí na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. Jde tedy například o zateplení fasády, výměnu oken, často i zateplení podlahy na půdě apod.

Novostavby
U novostaveb je PENB nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

Budovy užívané orgány veřejné moci
V případě budov užívaných orgány veřejné moci pak platí povinnost mít zpracován průkaz i v závislosti na tzv. energeticky vztažné ploše nemovitosti (od 1. 7. 2013 je-li větší než 500 m2, od 1. 7, 2015 pak je-li větší než 250 m2).

Výjimky
Tak jako vždy, i v případě povinnosti nechat zpracovat a doložit PENB existují výjimky. Jde například o budovy pro rodinnou rekreaci s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budovy navrhované jako místa pro bohoslužby či další náboženské účely, kulturní památky, budovy v památkových rezervacích aj.

Výjimka také platí při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední případná větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

logo estav-1500  • Sdílet: