There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Jak si dřevostavby rozumí s živým ohněm

Co je do dřevostavby vhodnější – krb, nebo krbová vložka? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Volba krbu nebo krbových kamen je pro dřevostavbu v obou případech správná, neboť získáváte teplo nezávislé na dodávce elektřiny či plynu a jste schopni přežít za všech okolností. Rozhodování je vždy otázkou designu prostoru, kam se bude zařízení instalovat, a také financí: krbová kamna jsou podstatně méně náročnou investicí než krb a jeho obestavba.

Rozdíl mezi krbem a krbovými kamny je velmi zásadní. Krbová kamna instalujete do místnosti, zaústíte je do komínového průduchu, a pokud je komín po pečlivé revizi odbornou kominickou firmou, můžete rovnou zatopit. Zvolíte-li krbovou vložku, musíte se zamýšlet nad designem a materiálem obestavby, neboť vložka se obkládá nehořlavým a k tomu určeným materiálem. Hotový krb, tedy obezděná krbová vložka, tvoří v prostoru často velmi výrazný prvek, zabírá pochopitelně více místa a v neposlední řadě je výrazně finančně náročnější.

LudlowS

Výkon zařízení se volí podle velikosti vytápěného prostoru – průměrný výkon krbových kamen je kolem 6 kW, krbových vložek do 10 kW. Výhodou obestavby krbové vložky je možnost rozvodů teplého vzduchu do vyšších pater budovy. Doporučuji věnovat pozornost rozvodům už v projektovém řešení, aby z potrubí nevznikl zvukovod. Samozřejmostí musí být instalace rozvodů a celého zařízení odbornou firmou, protože dřevostavba je z podstaty svého konstrukčního řešení náchylnější na zahoření. Vždy je to však potřeba konzultovat s prodejcem a na základě tepelných ztrát budovy se finálně rozhodnout.

Za jakých podmínek lze použít krbová kamna jako hlavní zdroj tepla v dřevostavbě?

Krbová kamna jsou z podstaty věci nikoli hlavním, ale doplňkovým zdrojem tepla v rodinném domě. To proto, že nejsou automatická a pro udržení stálé teploty v domě je nutné pravidelně přikládat a tedy být stále doma. Pro případ, kdy osazenstvo domu odjede na více hodin či několik dnů pryč, je nutné mít další, automatický zdroj tepla, aby dům neprochladl. Aby krbová kamna mohla vytápět celý dům, měla by mít teplovodní výměník, který umožní rozvedení vytvořeného tepla do dalších místností domu prostřednictvím radiátorů nebo teplovodního podlahového vytápění.

ludow1

Pro udržení tepla v celém domě je potřeba v krbových kamnech dostatečně topit, aby voda v teplovodním výměníku měla dostatečnou provozní teplotu. To s sebou může nést určité omezení komfortu obyvatel ve smyslu zvýšeného provozu, neboť je potřeba ke kamnům přinášet dostatek dřeva a s tím je spojena vyšší prašnost (kousky kůry, hlína, písek atd. opadávající z dřeva). S nadsázkou lze říci, že použitím krbových kamen jako hlavního zdroje tepla v rodinném domě si uživatel dělá „kotelnu v obývacím pokoji".

Jakých nejčastějších chyb se lze dopustit při instalaci krbu?

Častou chybou je pořízení krbové vložky příliš velkého výkonu. Topení takovou krbovou vložkou potom působí příliš vysokou teplotu v místnosti, což značně narušuje komfort.

Více v článku ZDE.

g  • Sdílet: