There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Talentovaní studenti - kde je najít?

Nedostatek technicky vzdělaných absolventů je v České republice dobře známým problémem. Počet studentů v těchto oborech klesá a šikovní studenti architektury nebo stavebnictví nemají o pracovní nabídky nouzi. Mnohé firmy proto řeší problém - jak se k mladým talentům dostat? Jedna z možností je sledovat studentské soutěže, které dávají nadějným studentům prostor k prezentaci. Přesně takto je koncipovaná studentská soutěž „Stavby s vůní dřeva“ zaměřená na dřevěné stavění. Její vyhlašovatel - Nadace dřevo pro život - umožňuje studentům ukázat své návrhy dřevěných staveb a konstrukcí a porovnat dovednosti získané studiem. Díky dobrému jménu soutěže a lákavým cenám se počet účastníků zvyšuje. Do ročníku 2015 přihlásilo 12 studentů 12 soutěžních návrhů, do ročníku 2016 se už přihlásilo 68 studentů s 55 soutěžními návrhy. Firmy, které soutěž sledovaly či se na ní přímo podílely, tak měly opravdu z čeho vybírat.

SsVD-logo CMYK

Nový ročník byl zahájen v lednu 2017 a byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR a dalšími významnými partnery z oboru, kteří do soutěže věnovaly ceny v celkové hodnotě 230 000 Kč. Studenti mají nyní celý semestr na to, aby připravili návrh dřevěných staveb nebo konstrukcí, který mohou nejpozději do 30. června přihlásit do soutěže. Vše o soutěži a jejích partnerech naleznete na www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva.

Fantazii studentů se meze nekladou, je ale třeba, aby se návrhy vztahovaly k tématu, které Nadace dřevo pro život vyhlašuje pro každý ročník soutěže. Letos bylo zvoleno téma „Dřevo je cesta”, což je ústřední myšlenka naší nové osvětové kampaně (www.DrevoJeCesta.cz) a obecně také všech nadačních projektů. Ukazujeme v nich propojení lesa, dřeva a ochrany životního prostředí. Veřejnosti vysvětlujeme, že se nemusí o naše lesy bát, jelikož se o ně naši lesníci starají trvale udržitelným způsobem a zalesněné plochy u nás dlouhodobě přibývá. Dřevo z takto obhospodařovaných lesů je tedy naší obnovitelnou surovinou, jejímž využíváním chráníme životní prostředí. Proto je dřevo naše cesta k rovnováze na Zemi. Bude jistě zajímavé vidět, jak toto téma zpracují sami studenti ve svých návrzích.

 

SsVD koláž

 

Soutěžní návrhy bude během letních prázdnin hodnotit odborná porota a nově také široká veřejnost. Vítězové budou vyhlášeni v září 2017 během slavnostního setkání všech účastníků a partnerů soutěže. To může být skvělá příležitost k osobnímu setkání s nadějnými studenty i pro Vás a Vaši společnost. Věříme, že i díky této soutěži nalezne více firem nové šikovné zaměstnance.

 

ssvd2017 cover  • Sdílet: