There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Jak se vypořádat s kročejovým hlukem v dřevostavbě?

Akustika dřevostaveb je v dnešní době stále skloňovaným tématem. Zatímco s neprůzvučností stěn si dokážou výrobci poradit bravurně, slabým místem stále zůstává kročejový hluk, který dokáže život v dřevostavbě hodně znepříjemnit. Pokud je stavba v tomto ohledu špatně konstrukčně vyřešena, může se následná náprava hodně prodražit.

Kročejovému hluku je proto třeba předcházet již ve fází návrhu konstrukcí stavby a obzvláště pak při její realizaci. Poznejme, jaké máme možnosti a materiály pro minimalizaci kročejového hluku v domě.

Co je to kročejový hluk?

Kročejový hluk, v minulosti také označovaný krokový hluk, je negativní zvuk, který se přenáší stavebními konstrukcemi z jedné místnosti do druhé nebo obvykle z vyššího patra do nižšího. Běžně se projevuje zejména tak, že chůze v patře je slyšitelná v patře nižším. Ve správně konstrukčně vyřešeném domě bychom se s tímto jevem měli setkat v minimálně.
Kročejový hluk je potřeba řešit hlavně u stropu (podlahy) nad podkrovím a částečně také ve styku stěn a příček s podlahou, kdy se hluk přenáší mezi jednotlivými místnostmi na stejném patře. Možnosti, jak bránit kročejovému hluku, jsou v zásadě dvě:
• správné umístění (uspořádání) materiálů omezující kročejový hluk v řešené konstrukci
• volba materiálu, který svými vlastnostmi sníží hladinu kročejového hluku

rg

Od umístění materiálu v konstrukci se odvíjí správná funkčnost podlahy. Potenciální kročejový hluk vnikající v dané místnosti má tendenci se přenášet z podlahy přímo do vnitřních stěn a těmito stěnami dále do ostatních konstrukcí domu, zejména do ostatních místností v přízemí sousedících s místností, kde byl kročejový hluk vyvolán. Při realizaci podlah je důležité tomuto aspektu předcházet. Nejjednodušším řešením je vložení izolace mezi vrstvy podlahy a vnitřní stěny, tak jak znázorňuje obrázek. Izolace umístěná na celou výšku podlahy zamezuje přenosu kročejového hluku přímo do vnitřní stěny, takže hluk zůstává pouze v podlaze místnosti, kde vznikl.

rg1

rg2

Jaké řešení je nejlepší?

Pro minimalizaci přenosu kročejového hluku je vhodné použít materiály s pórovitě otevřenou strukturou (například dřevovláknité a kamenné desky). Pokud jsou na takovéto materiály umístěny podlahové dílce nebo desky na bázi dřeva tvořící roznášecí vrstvu podlah, sníží se hladina kročejového zvuku o zhruba 9 dB. Desky s uzavřeným povrchem (například polystyren) snižují hladinu kročejového zvuku o 4 dB (uzavřená struktura, šíření akustických vln). Materiály umísťované pod nášlapné krytiny podlah (například mirelon) můžou u dřevěného stropu snížit hladinu kročejového zvuku o 2–6 dB. Výsledné zlepšení akustických vlastností se pohybuje v rozmezí 8-20 dB a závisí na celkové skladbě stropní konstrukce. Pokud správně odizolujeme podlahu od vnitřní stěny nebo příčky, dosáhneme snížení hladiny kročejového hluku až o 10 dB.
Každé z řešení se vyznačuje jinou strukturou, tloušťkou a účinností. Ideální volba materiálu by měla vždy vycházet z konstrukce podlahy a účelu, ke kterému bude používána. Tento materiál by měl být zřejmý z každé projektové dokumentace rodinného domu.

Více v článku ZDE.

g  • Sdílet: