There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Jak vyhodnotit přínosy a návratnost zateplení domu

Při pohledu na naše města i obce je oproti minulosti vidět jeden zásadní rozdíl: domy již nejsou zašlé, neopravené, šedivé. Barevnost je otázka vkusu majitelů, popřípadě řešení architektů. Nutno ale říci, že od roku 1989 se udělal ve věci stavu bytového fondu velký kus práce. Jaké přínosy má zateplení domu?

Nové zateplení a obnova původního

Vezmeme-li v úvahu, že od realizace prvních zateplení uběhlo již více než 20 let, pomalu se dostáváme do fáze, kdy první zateplené domy potřebují obnovu či rozšíření tohoto původního zateplení. A situace na trhu tomu skutečně odpovídá. Existuje tedy relativně velké množství nezateplených domů (rodinných, bytových či administrativních), respektive domů, u kterých začíná být aktuální obnova zateplení.

Cíle a přínosy zateplování

Primárním cílem zateplení domu je úspora energie potřebné na vytápění, případně chlazení. Ve skutečnosti je však přínosů celá řada. Velmi obecně je lze rozdělit do několika základních skupin: na finanční, technické a ostatní.

sdfff

Finanční přínosy

Je-li zateplení provedeno správně, za jinak stejných podmínek dojde v nemovitosti k výrazné úspoře spotřeby tepla na vytápění. U dosud nezateplených domů běžně hovoříme o rozdílu v řádech desítek procent, výjimkou nejsou úspory ve výši 50 či 60 a více procent. Ty se pak přímo promítají do úspor nákladů na vytápění. V neposlední řadě také platí, že zateplením domu vzroste jeho tržní hodnota.

Mimořádně důležité je to, aby se náklady na zateplení investorovi vrátily, respektive aby se zateplení vyplatilo. Ekonomickou efektivnost zateplení lze přesně spočítat, a právě tomu se v této minisérii článků budeme věnovat. Kritérii, která postupně představíme, budou doba návratnosti, čistá současná hodnota, a vnitřní výnosové procento.

Technické přínosy

Stavby nemají neomezenou životnost. Zateplením ji však lze výrazně prodloužit. Technologií a materiálů existuje celá řada. Díky tomu je možné pro každou stavbu nalézt vhodné řešení. Vše závisí jen na možnostech investora, erudici projektanta a profesionální zdatnosti realizační firmy. Samozřejmostí by měla být spoluúčast kvalitní technického dozoru investora (TDI). Dobře zateplená budova bude všem, kdo ji používají, sloužit výrazně déle.

Ostatní přínosy

Do poslední skupiny přínosů zařadíme ty, které angličtina označuje jako „last, but not least“. Čili poslední, ale nikoli nejméně významné. Pouze namátkou jmenujme například estetické hledisko (nová fasáda je hezčí než stará oprýskaná), zdravotní přínosy (eliminace interiérových plísní, které se často v domech objevují vlivem kondenzace na tepelných mostech) či přínosy ekologické (potřebuje-li budova méně energie, zanechává po sobě menší ekologickou stopu) atd.

Dvakrát měř, jednou řež

Závěrem dodáváme, že je velmi důležité zateplení/revitalizaci domu pečlivě naplánovat. Samozřejmostí by měl být kvalitní projekt. Právě kvalitní projektová dokumentace vytváří předpoklad, díky němuž budou všechny části zateplení tvořit harmonický a dobře fungující celek. Mimořádnou pozornost je zapotřebí věnovat i výběru stavební firmy a objektivnímu dozoru, který bude na realizaci stavebních úprav dohlížet.

logo estav-1500  • Sdílet: