There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Co je budova s téměř nulovou spotřebou energie?

Energetický standard budov, který se pozvolna stane závazným pro téměř veškerou výstavbu. Oč se vlastně jedná, jaké jsou zde požadavky a jak si vede ve srovnání s ostatními energetickými standardy?

Budova s téměř nulovou spotřebou energie. Pojem, který by všem stavařům neměl být cizí. Nicméně realita je často odlišná a tak se pojďme na tu novotu podívat zblízka. Vlastně se ani nejedná o nic nového. Požadavky jsou známy již od dubna 2013, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a vyjma drobných změn platí do dnes.

Nicméně pojďme to vzít od začátku. Vydání vyhlášky 78/2013 Sb. lze chápat jako jeden z dalších kroků implementace EPBD II. v České republice. Z významnějších následovala třeba ještě novela Zákona o hospodaření s energií 406/2000 Sb., který má jako prováděcí předpis právě výše zmíněnou vyhlášku.

Vyhláška, mimo jiné, celkem přesně definuje co vlastně znamená budova s téměř nulovou spotřebou energie a jak ji posuzujeme. Zákon o hospodaření s energií (406/2000 Sb.) zase uvádí, od kdy je nutné tento energetický standard využívat.

caraZajímáte se o moderní a úsporné bydlení? Stavíte dům, rekonstruujete podkroví či si teprve děláte plány na váš stavební záměr? Využijte zdarma odborného poradenství v našem Energetickém konzultačním a informačním středisku (EKIS)! Věnovat se Vám budou energetičtí poradci, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti nízkoenergetických a pasivních staveb, stejně jako v oblasti výstavby dřevostaveb. Více informací a rezervaci termínu konzultace naleznete ZDE.

 unnamed

caraOd kdy tedy platí?

Účinnost požadavku na splnění energetického standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie se odvíjí od velikosti, resp. energeticky vztažné plochy stavby. Například pro stavby s energeticky vztažnou plochou 1 500 m² platí tento požadavek od ledna příštího roku. Pro budovy s energeticky vztažnou plochou menší jak 350 m² pak nabývá tento požadavek platnosti k 1. 1. 2020. To platí v případě, kdy není investorem orgán veřejné moci. V opačném případě byly požadavky zavedeny od roku 2016 a jsou postupně zpřísňovány. Můžeme tak konstatovat, že po roce 2020 nebude možné stavět jiné rodinné domy, než takové, které mají téměř nulovou spotřebu energie.

I po roce 2020 ale mohou nastat výjimky, jedná se především o stavby s energeticky vztažnou plochou do 50 m², sakrální stavby a další.

Definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Vyhláška uvádí:
…požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie … jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené v § 3 odst. 1 písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.¹

referenční-budova

Jedná se o tyto ukazatele:

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla;

Qd – dodaná energie;

Qp – primární neobnovitelná energie.

Všimněme si také odkazu na referenční budovu. Právě teď je správná doba vysvětlit, jak probíhá samotné posouzení dle vyhlášky. Budova s téměř nulovou spotřebou energie nemá zadané žádné cílové hodnoty, které je třeba splnit, tak jak to například známe z definice pasivního domu. K posouzení slouží abstraktní budova, která má stejnou geometrii jako budova posuzovaná avšak předem definované vlastnosti, které specifikuje vyhláška.

Tím, že některé ukazatele nesmí přesáhnout hodnotu ukazatelů referenční budovy se nám začíná rýsovat první obrys budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se například o součinitel prostupu tepla všech konstrukcí na úrovni požadovaných hodnot, účinnost zdroje tepla min 80 % nebo účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu min 60 %. Takové hodnoty platí pro nové budovy, které lze stavět do doby, než vejde v platnost požadavek na výstavbu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou dále o něco zpřísněny.

Závěr

Co říci závěrem. Budova s téměř nulovou spotřebou energie je nastavena velmi benevolentně a je zde prostor pro zpřísnění. S budovami, které odpovídají budovám s téměř nulovou spotřebou energie, se již poměrně dlouho setkáváme. Prakticky odpovídají výstavbě na úrovni doporučených hodnot součinitele prostupu tepla, který byl v normě Tepelná ochrana budov definován již v roce 2011. Chceme v roce 2020 stavět na stejné úrovni jako před 10 lety? Nebo spíše před 15 lety v porovnání se zahraničím?
¹ Zdroj: Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Kompletní článek naleznete ZDE.
Autor: Ing. Tomáš Hrdlička, odborný poradce EKIS

titulka3  • Sdílet: