34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Lehký dřevěný skelet

Pro konstrukci lehkého dřevěného skeletu není vhodné nevysušené dřevo

Nosnou konstrukci lehkého dřevěného skeletu tvoří přesně hraněné řezivo s vlhkostí mezi 8 až 18 procenty. Syrové nevysušené dřevo není vhodné. Pro výrobu může být použito rostlého dřeva nebo lepeného profilu. Výhodou lepeného profilu je vyšší stupeň využití materiálu – z rostlého dřeva jsou vyřezány části s nižší pevností, jako jsou nezarostlé suky, trhliny, nerovné úseky vzniklé růstem stromu. Zbývající homogenní dřevo je nařezáno na kratší lamely a spojeno polyuretanovým lepidlem pomocí zubových spojů. Vzniklý materiál je sice dražší, ale má vyšší únosnost a větší rozměrovou stabilitu.

uu

Lehký dřevěný skelet = dřevostavba se skrytou konstrukcí

Z řeziva příslušných délek je pomocí hřebíkových spojů sestaven nosný skelet složený ze subtilních sloupků a vodorovných prvků. Pro celou kostru domu jsou využity dva až tři základní profily řeziva. Tuhost konstrukce zajišťuje šikmé zavětrování a deskové materiály ve stropech a stěnách, nejčastěji ve formě desek na bázi dřeva. Nosný rám je posléze doplněn tepelnou izolací, fasádou a dalšími potřebnými vrstvami. Konstrukce domu je skryta a výsledný vzhled stavby nemusí prozrazovat, že se jedná o dřevostavbu.

Dva typy lehkého dřevěného skeletu
Platform frame – svislé stěnové sloupku jsou řešeny po patrech. Na sloupky prvního podlaží jsou kladeny stropní nosníky a na ně teprve aplikovány sloupky dalšího podlaží.
Baloon frame – svislé sloupky jsou průběžné přes více podlaží a k nim jsou přichyceny stropní rámy.

uu1

3 hlavní výhody lehkého dřevěného skeletu

1. Není třeba těžké techniky
Stavba je montována z jednotlivých prvků až na pozemku, což znamená, že není třeba dopravovat velké dílce a využívat během stavby jeřáb. Pro hůře dostupné parcely může jít o jedinou možnost realizace stavby. Doba výstavby je sice tímto způsobem montáže prodloužena, současně je ale tento způsob dostupnější i pro menší regionální firmy (není třeba výrobního závodu). Můžeme tedy snáz najít dodavatele přímo v místě stavby. Je ovšem třeba bedlivě vybírat a hlídat kvalitu, zvláště v době, kdy se dřevostavby těší stále větší oblibě a realizační firmy vznikají jako houby po dešti.

2. Flexibilita a jednoduchost
Dispozice nepodléhá žádným modulovým rozměrům. Změnit ji nebo polohu otvorů třeba ještě během stavby je v případě lehkého dřevěného skeletu snazší, ovšem je vždy potřeba prověřit statiku daného řešení. Systém je přátelštější i pro stavbu svépomocí, minimálně v určitých fázích realizace. I tak ovšem vyžaduje odbornou znalost, potřebnou technologickou kázeň a tedy i kvalifikaci a zkušenost.

3. Kombinace s jiným konstrukčním systémem
Technologii lehkého dřevěného skeletu je snadné kombinovat se dalšími systémy, ať už jde o těžký dřevěný skelet, zděné či betonové konstrukce. Dokonce by se dalo říci, že je kombinace s dalšími materiálovými variantami žádoucí. Doplnění objektu zděným či betonovým jádrem, zděnými příčkami z cihel či kamene nebo dřevobetonovými stropy plní důležitou akustickou a akumulační funkci.

uu2

g  • Sdílet: