There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Lehký dřevěný skelet

Pro konstrukci lehkého dřevěného skeletu není vhodné nevysušené dřevo

Nosnou konstrukci lehkého dřevěného skeletu tvoří přesně hraněné řezivo s vlhkostí mezi 8 až 18 procenty. Syrové nevysušené dřevo není vhodné. Pro výrobu může být použito rostlého dřeva nebo lepeného profilu. Výhodou lepeného profilu je vyšší stupeň využití materiálu – z rostlého dřeva jsou vyřezány části s nižší pevností, jako jsou nezarostlé suky, trhliny, nerovné úseky vzniklé růstem stromu. Zbývající homogenní dřevo je nařezáno na kratší lamely a spojeno polyuretanovým lepidlem pomocí zubových spojů. Vzniklý materiál je sice dražší, ale má vyšší únosnost a větší rozměrovou stabilitu.

uu

Lehký dřevěný skelet = dřevostavba se skrytou konstrukcí

Z řeziva příslušných délek je pomocí hřebíkových spojů sestaven nosný skelet složený ze subtilních sloupků a vodorovných prvků. Pro celou kostru domu jsou využity dva až tři základní profily řeziva. Tuhost konstrukce zajišťuje šikmé zavětrování a deskové materiály ve stropech a stěnách, nejčastěji ve formě desek na bázi dřeva. Nosný rám je posléze doplněn tepelnou izolací, fasádou a dalšími potřebnými vrstvami. Konstrukce domu je skryta a výsledný vzhled stavby nemusí prozrazovat, že se jedná o dřevostavbu.

Dva typy lehkého dřevěného skeletu
Platform frame – svislé stěnové sloupku jsou řešeny po patrech. Na sloupky prvního podlaží jsou kladeny stropní nosníky a na ně teprve aplikovány sloupky dalšího podlaží.
Baloon frame – svislé sloupky jsou průběžné přes více podlaží a k nim jsou přichyceny stropní rámy.

uu1

3 hlavní výhody lehkého dřevěného skeletu

1. Není třeba těžké techniky
Stavba je montována z jednotlivých prvků až na pozemku, což znamená, že není třeba dopravovat velké dílce a využívat během stavby jeřáb. Pro hůře dostupné parcely může jít o jedinou možnost realizace stavby. Doba výstavby je sice tímto způsobem montáže prodloužena, současně je ale tento způsob dostupnější i pro menší regionální firmy (není třeba výrobního závodu). Můžeme tedy snáz najít dodavatele přímo v místě stavby. Je ovšem třeba bedlivě vybírat a hlídat kvalitu, zvláště v době, kdy se dřevostavby těší stále větší oblibě a realizační firmy vznikají jako houby po dešti.

2. Flexibilita a jednoduchost
Dispozice nepodléhá žádným modulovým rozměrům. Změnit ji nebo polohu otvorů třeba ještě během stavby je v případě lehkého dřevěného skeletu snazší, ovšem je vždy potřeba prověřit statiku daného řešení. Systém je přátelštější i pro stavbu svépomocí, minimálně v určitých fázích realizace. I tak ovšem vyžaduje odbornou znalost, potřebnou technologickou kázeň a tedy i kvalifikaci a zkušenost.

3. Kombinace s jiným konstrukčním systémem
Technologii lehkého dřevěného skeletu je snadné kombinovat se dalšími systémy, ať už jde o těžký dřevěný skelet, zděné či betonové konstrukce. Dokonce by se dalo říci, že je kombinace s dalšími materiálovými variantami žádoucí. Doplnění objektu zděným či betonovým jádrem, zděnými příčkami z cihel či kamene nebo dřevobetonovými stropy plní důležitou akustickou a akumulační funkci.

uu2

g  • Sdílet: