There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

Již při přípravě jakéhokoliv stavebního záměru, zejména při koupi pozemku pro výstavbu je potřebné si zjistit všechny skutečnosti, které mají dopad na připravovaný záměr a mohou jej ovlivnit.

Co je ochranné pásmo?
Jedná se o jasně vymezené území, ve kterém je zakázaná jiná činnost nežli ta, pro niž je tento prostor vymezen. To v praxi znamená, že ochranné pásmo na pozemku může velmi zkomplikovat nebo dokonce zcela překazit plánovanou stavební činnost. Typickým příkladem může být ochranné pásmo v okolí vedení vysokého napětí.

Kde je tedy možno si zjistit všechny potřebné informace a údaje a vypátrat veškerá případná omezení ovlivňující náš záměr, tj. tedy i případná ochranná pásma zasahující do našeho pozemku?

  • V prvé řadě je žádoucí obrátit se vždy na věcně a místně příslušný stavební úřad, který má k dispozici všechny potřebné podklady a také územní plán (pokud je pro dané území vydán), ze kterých je možno případná omezení zjistit.
  • Další zdroj podobných informací získáme na úřadu územního plánování, který najdeme vždy na obci s rozšířenou působností a případně také na krajském úřadě. Tyto orgány mají ze stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen - SZ) povinnost mimo jiné povinně pořizovat a pravidelně aktualizovat tzv. územně analytické podklady.

fgf

Pokračování čtení v článku naleznete na uvedném odkazu ZDE .  • Sdílet: