There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Kurzy projektu ingREeS

Kurzy projektu ingREeS jsou realizovány v České republice ve třech spádových oblastech – Praha, Vysoké Mýto a Ostrava. Každý z pěti vzdělávacích a školicích programů pro střední a vyšší úroveň stavebních odborníků v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách má svého odborného garanta jak za českou národní část, tak za slovenskou národní část. Lektorský sbor tvoří přední specialisté v daném oboru.

Cílová skupina projektu

Hlavní cílovou skupinou projektu a připravovaných vzdělávacích programů jsou odborníci stavebního sektoru na střední a vyšší řídící úrovni v 5 profesích, dle cestovní mapy klíčových pro dosažení energetických cílů do roku 2020:

Projektant (Architect/Planner),
Stavbyvedoucí (Site Manager),
Energetický specialista (Energy Specialist),
Stavební dozor (Construction Site Supervisor),
Poradce pro udržitelnost budov (Sustainability Counselor).

Druhou cílovou skupinu projektu tvoří zkušení odborníci stavebního sektoru působící v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů s potenciálem se zúčastnit projektu jako externí expert nebo školitel.

dd

Relevantní státní, veřejné a profesní instituce a organizace, stejně jako podniky (MSP) a zaměstnavatelé stavebního sektoru na Slovensku a v ČR, které se zúčastní diskuse o motivačních opatřeních, spadají do třetí cílové skupiny projektu.

Očekávaný výsledek

Projekt ingREeS přináší do systému celoživotního vzdělávání v oblasti stavebnictví kvalitativní změnu, určující zvýšení efektivity a účasti na vzdělávacích aktivitách. V tomto projektu se potkávají profesní organizace a svazy, sdružující cílové skupiny, s cílem vybudovat systém dalšího vzdělávání pro odborníky ve  stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích, ve kterém absolventi budou také disponovat dovednostmi a znalostmi, odpovídajícími evropským standardům a očekáváním dnešní Evropy. Účastníci vzdělávacích a školicích programů ingREeS se stanou plně kvalifikovanými v oblasti energetické efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Ke vzájemnému dialogu, vedenému v rámci projektu, jsou vyzvané i další státní, veřejné a profesní instituce a organizace a firmy působící v oblasti energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů v budovách, aby společně připravili vhodné podmínky pro realizaci projektu prostřednictvím finančních a regulačních opatření na podporu investic do dalšího vzdělávání a stimulace poptávky po inteligentních energetických řešeních v budovách.

sps  • Sdílet: