There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Co je to nopová fólie? (montáž a použití)

Nopová fólie je hydroizolační folie s polokuželovými výstupky (nopy), které umožňují proudění vzduchu, a proto se nejčastěji používá k oddělení stavby od vlhkého prostředí. Vyrábí se tvarováním rovných hydroizolačních fólií z vysokohutního polyethylénu (HDPE). Nelze ji však uvažovat jako hlavní hydroizolační vrstvu, protože napojení jednotlivých dílů fólie není dokonalé a mechanické poškození je relativně snadné.

Použití nopové fólie

- Oddělení stavby od vlhkého prostředí.
- Sanace vlhkého zdiva a podlah.
- Ve skladbách vegetačních střech jako hydroakumulační vrstva.
- Separační vrstva plochých střech, balkonů a teras.
- Doplňková izolace proti radonu.
- Ztracené bednění.

nopova-folie-foto

Druhy nopových fólií

Sortiment nopových fólií lze dělit podle jejich použití, velikosti fólie, výšky a tvaru nopů a případně pevnosti v tlaku. Při výběru fólie je třeba si uvědomit, kam ji budete dávat a k čemu má sloužit, protože některé nopové fólie jsou perforované a umožňují tak prostup vody přes nopy, nebo jsou opatřeny nakašírovanou textilií, která fólii chrání.

Existuje několik výrobců, kteří nabízejí různé velikosti balení a výšku a tvar nopu. Výška nopů začíná na několika mm a použití vhodné velikosti ovlivňuje množství proudícího vzduchu v závilosti na únosnosti fólie. Tvar nopu má vliv na pevnost v tlaku a dělí se na dva typy. Hvězdicový tvar nopu lépe odolává deformacím při montáži.

Profilovaná nopová fólie bez perforace

Jde o klasickou nopovou fólii, která sama o sobě nepropustí vodu. Její využití je široké právě pro oddělení stavby od vlhkého prostředí, v drenážním systému, terasách a balkonech nebo i jako doplňková izolace proti radonu.

Podívejte se na aktuální cenu tohoto typu folie zde.

Profilovaná nopová fólie s perforací

Díky perforaci má možnost odvádět přebytečnou vodu a může tak tvořit tzv. hydroakumulační vrstvu například v zelených střechách. Má větší drenážní schopnost, protože přes nopy může procházet voda a lze ji tak použít pro zelené střechy, ale na mimořádně vlhké konstrukce.

Podívejte se na aktuální cenu tohoto typu folie zde.

Nopová fólie s nakašírovanou textilií

Nakašírovaná filtrační textilií zajišťuje ochranu proti zanesení nopů a tím zvýšení funkčnosti drenážního systému. Montáž tohoto typu nopové folie je možná nopy směrem k zemině a díky textilii se vytvoří provětrávaná mezera. Používá se převážně u střech a teras s nopy nahoru.

Podívejte se na aktuální cenu tohoto typu folie zde.

Nakašírovaná textilie může být rovněž z druhé strany nopů a pro použití jako drenážní nebo hydroakumulační vrstva vegetačních střech.

Podívejte se na aktuální cenu tohoto typu folie zde.

Nopová fólie s mřížkou

Mřížka na fólii umožňuje nanesení omítky. Tento typ fólie se používá jako separační a výztužná vrstva pod nové vnitřní omítky a vlhké zdivo.

Podívejte se na aktuální cenu tohoto typu folie zde.

Montáž nopové fólie

Nejen výběr vhodné nopové fólie, ale i její správná montáž je velmi důležitá. Rovněž to závisí na způsobu, jakým budete fólii používat. Připevnění nopové fólie k podkladu je většinou pomocí hřebů s plastovou podložkou, kotvící podložkou a hmoždíky nebo jiným systémovým řešením. Pozornost by se neměla vynechat u správného ukončení fólie pomocí ukončovací lišty, která může být z různého materiálu, nebo provedení správného detailu ukončení.

Svislé kladení nopové fólie

Obecně se svislé kladení nopové fólie udává s nopy směrem ke zdivu opatřeném penetrací, tak aby mezi nopy dobře proudil vzduch. Spodní ukončení je nejčastěji zahnuté v kombinaci se štěrkem a drenážní trubkou. Horní ukončení je potřeba provést řádně správným tvarem ukončovací lišty, která opět umožní odvětrání vzduchové mezery.

Nopy směrem od zdi je možné provést v kombinaci s geotextilií. (video ZDE)

Vodorovná pokládka nopové fólie

Vodorovná pokládka opět závisí na funkci nopovky a lze tedy použít nopovou fólii s nakašírovaným pásem s nopy nahoru, ale i perforovanou fólii s nopy dolu jako hydroakumulační vrstvu.

Spojování nopové fólie
Přeložení dvou kusů

Jednotlivé díly nopové fólie se přes sebe přeloží alespoň 20 cm (cca 4 nopy), tak aby do sebe zapadly.

Lepení dvou kusů

Po přeložení dvou kusů nopové fólie se vloží jeden či dva butylkaučukové pásky a rovněž i na ukončení spojení. Dále je potřeba fólie řádně stlačit.

Horkovzdušné svařování

Jednotlivé kusy fólie se položí vedle sebe a svařování se provádí svařovacími agregáty na pevném podkladu.

Při montáži se nopová fólie může vlnit a krabatit, a je proto dbát na to, aby se folie nepoškodila napříklado kamenivo. Mezi její velká plus se řadí cena a všestrané použití, díky kterému nemusíte provádět zásadní stavební úpravy do stávajícího zdiva.

Převzato z www.drevostavitel.cz, Co je to nopová fólie? (montáž a použití)

drevo  • Sdílet: