34f709ebf9993ec2c8ba6b20e741b078.jpg
2ac65357dc22cc524e6ba1220c8db4f5.jpg
9ab123e50834bfe528a714c6c1a2173a.jpg

Novinky

Dřevo z našich lesů - materiál s nízkou uhlíkovou stopou

Jak můžete snížit produkci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů? Třeba tím, že budete používat dřevo z našich lesů - materiál s nízkou uhlíkovou stopou.

Dřevo je materiál, který díky udržitelnému hospodaření lesníků v našich lesích neustále přirůstá a kterým lze plnohodnotně nahradit materiály z neobnovitelných surovin (železobeton, plast apod.). Navíc jak vidíte na grafu níže, při výrobě stavebních materiálů na bázi dřeva je do ovzduší uvolněno znatelně méně emisí CO2 než při výrobě jiných materiálů. Uhlíková stopa dřeva je tedy oproti jiným materiálům výrazně nižší.

co2

Bonusem je, že dřevo dokonce oxid uhličitý spotřebovává, a to po celou dobu růstu stromu až do jeho dospělosti! Pokud si navíc vyberete produkty (dřevěný dům, nábytek…) z lokálního dřeva, produkci CO2 tím ještě snížíte. Doprava dřeva ze vzdálených zemí je pro životní prostředí totiž velkou zátěží.

Množství oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů vypouštěné do ovzduší tedy můžete snížit tím, že budete používat dřevo z našich lesů.

Chcete vědět o dřevě a uhlíkové stopě víc? Prolistujte si e-book ZDE.

cesta  • Sdílet: