There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

Novinky

Dům nezávislý na sítích bude brzy stát v ČR

Je to teprve rok a půl co odstartoval projekt Český ostrovní dům. Díky svému širokému spektru aktivit za tu dobu ovšem stačil vzbudit obrovskou pozornost nejen odborníků, ale i široké veřejnosti. Od velké studentské soutěže, po veřejné workshopy a výstavy, se vše točí kolem tématu soběstačnosti budov a toho, jak nakládat hospodárněji s našimi zdroji. Nyní máme poprvé možnost vidět i návrhy dvou soběstačných staveb, které se v rámci projektu připravují k realizaci na rok 2018, a je to podívaná opravdu nádherná.

Jak to celé vzniklo?

V roce 2016 byla poprvé vyhlášena studentská architektonická soutěž Český ostrovní dům a to na Fakultě stavební ČVUT v Praze a VŠTE v Českých Budějovicích. Zadáním byly dvě malé apartmánové budovy fungující nezávisle na inženýrských sítích a zároveň zachovávající standard života, na který jsme v dnešní společnosti zvyklí. V soutěži se se svým společným návrhem na prvním místě umístila dvojice Vojtěch Lichý (architektura) a Petr Pávek (TZB, technologie). Jejich práce byla natolik výjimečná, že je následně tým projektu Český ostrovní dům oslovil k navazující spolupráci. Za úkol tentokrát dostali návrh dvou prototypových, nezávislých staveb v jižních Čechách, poblíž Vyššího Brodu, jejichž realizace je plánována na rok 2018.

sell

„Po roce intenzivní práce Vojty Lichého, Petra Pávka a celého týmu máme nyní v ruce projekt, který můžeme konečně ukázat veřejnosti. Ani nevíte, jak moc jsme se na tento moment všichni těšili. Pod vedením architektky Jany Hořické z Fakulty stavební ČVUT vznikl skutečně komplexní návrh dvou malých, pokorných budov, nezávislých na inženýrských sítích, s racionální skladbou technologií," popsal své pocity Pavel Podruh, zakladatel projektu Český ostrovní dům. Následovat bude ještě přibližně rok dalších příprav, výpočtů, programování a testování tohoto konceptu. Již nyní ale v hale GWL Power/i4wifi u Prahy stojí testovací replika technické místnosti, která se poté objeví ve skutečných stavbách. Cílem je připravit vše maximálně realisticky a vychytat co možná nejvíce much před samotnou stavbou.

Český ostrovní dům a použité technologie

Volba jednotlivých technologií v obou domech se řídila především podle spotřeby elektrické energie, která je u ostrovních systémů klíčová. Primárním zdrojem energie bude vlastní fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 10 kWp, doplněná bateriovým úložištěm LiFePO4 s kapacitou 20 kWh. Fotovoltaické panely budou zabudované v celé ploše jižní části sedlové střechy v klasické dvouplášťové skladbě s provětrávanou mezerou a nahrazují střešní krytinu. Energetický systém se v současné době optimalizuje ve spolupráci s hlavním partnerem celého projektu, firmou GWL Power/i4wifi, která řešení připravuje tak, aby byl záložní zdroj – plynová elektrocentrála – využit v provozu zcela výjimečně.

Prioritou návrhu vodního hospodářství bylo minimalizovat spotřebu pitné vody. Zdrojem pitné vody je vrtaná studna. Dešťová voda ze střech obou objektů bude zadržována ve společné podzemní nádrži o objemu osm kubíků a nahradí přibližně polovinu spotřeby pitné vody v běžném provozu domů. Odpadní vody budou čištěny aerobní bakteriální technologií české společnosti Envi-pur. Do procesu čištění je zapojeno okrasné jezírko před tím, než je voda vsakována přímo na pozemku, čímž se koloběh vody uzavírá.

sel

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude v zimních měsících zajišťovat kotel na pelety o výkonu 8 kW. V období, kdy bude dostatek slunečného svitu, bude využita k ohřevu vody elektrická energie. O přísun čerstvého vzduch a kvalitu vnitřního prostředí se postará systém větrání s rekuperací tepla mladé české společnosti WAFE.

Koordinace všech těchto technologií a jejich spotřeb není snadná a proto ji pomáhá zajistit systém inteligentního řízení Tecomat Foxtrot od české firmy Teco, která do realizace bude pracovat na speciálním softwaru, jenž bude celý organizmus domu řídit.

To není ekologie, to je selský rozum

Projekt Český ostrovní dům se soustředí na popularizaci šetrnějšího nakládání se zdroji a zkoumání dalších možností využívání obnovitelných zdrojů v naší zástavbě. Tým projektu si úmyslně vybral studium krajního případu, tedy budovy, která se bez připojení na městskou infrastrukturu dokáže hospodárně postarat sama o sebe. Tato činnost a poté i reálná zkušenost pomáhá určovat způsoby a řešení, které by v budoucnu mohly být užitečné v běžné výstavbě, což může mít nedozírné pozitivní důsledky.

selll

Po půlroce testování postaveného domu se tento otevře pro veřejnost, respektive bude možné si zde rezervovat pobyt a fungování domu si ověřit. „Bylo by dobré, aby si dům vyzkoušelo co nejvíce lidí a vzrostl jejich zájem o obnovitelné zdroje, a také aby stavební firmy viděly potenciál tohoto projektu," dodává Pavel Podruh.

g  • Sdílet: