slideshow-page

EDUR II

EDUR II

 

logolink

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu:  CZ.1.07
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo prioritní osy:  7.3
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Doba realizace projektu: 1.8.2013 - 31.10.2014

Popis projektu

Tento projekt je zaměřen na cílovou skupinu účastníků dalšího vzdělávání, konkrétně osob zaměstnaných v oblasti provozu, správy a údržby budov. Primárním cílem je zvýšit jejich kvalifikaci v oblasti provozování budov v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a vylepšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Provoz budov v současných podmínkách zvyšuje trvale nároky na rozsah znalostí provozovatelů budov v problematice snižování energetické náročnosti, zvyšování úspor a ochrany životního prostředí. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nového vzdělávacího programu, který ve vzdělávací soustavě České republiky doposud chybí. Tento vzdělávací program bude obsahovat 3 tematické moduly a katalogové listy staveb vhodných k odborným exkurzím. K tomu programu budou vytvořeny studijní texty, přednášky a prezentace, proběhne také pilotní odzkoušení vzdělávacího programu s realizací jedné odborné exkurze.

Cíle projektu

Primárním cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí účastníků dalšího vzdělávání působících v oblasti správy a provozu nemovitostí (budov) s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a pozitivní vliv na životní prostředí tak, aby si účastníci tohoto programu zvýšili svoji kvalifikaci a vylepšili si tak svoji konkurenceschopnost na trhu práce. Vzdělávanou oblastí je problematika trvale udržitelného rozvoje ve stavitelství. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nového vzdělávacího programu EdUR 2 pro další vzdělávání odborných pracovníků působících v oblasti správy a provozu nemovitostí (budov), jehož součástí bude vytvoření tří vzájemně nenavazujících vzdělávacích modulů. Vzdělávací moduly budou obsahovat nově vytvořené studijní texty, odborné vzdělávací kurzy, přednášky a prezentace. Na konci projektu proběhne také pilotní odzkoušení všech tří modulů v rámci vzdělávacího programu EdUR 2. Součástí projektu bude vytvoření katalogových listů staveb v České republice i v zahraničí, splňujících principy trvale udržitelného rozvoje. Katalog bude sloužit jako doplněk ke vzdělávacímu programu a jako podklad k případným exkurzím v rámci udržitelnosti. Cílová skupina při pilotním odzkoušení na odborné exkurzi navštíví vybrané stavby z katalogu a získá tak cenné praktické zkušenosti.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinu, se kterou bude v projektu pracováno, tvoří účastníci dalšího vzdělávání. Konkrétně se jedná o odborníky z oblasti provozování a správy budov, kteří již s provozem budov mají profesní praxi (správci, techničtí pracovníci bytových družstev, pracovníci údržby, školníci, domovníci, majitelé bytových domů, techničtí pracovníci podnikatelských subjektů, management správy budov a další). Tito odborníci mají potřebu dále se vzdělávat ve svém oboru a získávat informace o nejmodernějších postupech a technologiích, zajímají se o aktuální situaci v oblasti provozování budov. Zejména úspory energií a snižování energetické náročnosti budov související se zlepšením energetické bezpečnosti budov jsou v současné době velmi aktuální témata, jak vyplynulo z analýzy zájmu na základě vlastního dotazníkového šetření. Stále se zvyšující ceny energií nutí vlastníky budov i pracovníky zajišťující provoz těchto budov optimalizovat energetickou i ekonomickou bilanci provozu budov. Další vzdělávání ve zmíněné oblasti zvýší konkurenceschopnost cílové skupiny na trhu práce. Do cílové skupiny se počítají zástupci provozovatelů budov jak stávajících, tak i nově stavěných a připravovaných.  • Sdílet:

Kontaktní osoba:

Ing.Eva Vrbová
541 152 868,
+420 606 078 819
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.